LANGUAGE

Bingöl Üniversitesi Başarı Sıralamasındaki Tırmanışını Sürdürüyor

Türkiye’deki Üniversiteleri Web of Science tabanlı performans ve sıralamalarına göre takip eden Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) Kasım 2019 güncel raporunu yayımladı. Bingöl Üniversitesi, birçok köklü üniversiteyi de geride bırakarak kişi başına düşen yayın sıralamasında 148 Üniversite arasında 22. sırada yer aldı.

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM), Kasım 2019 başı itibari ile Üniversitelerin dünyanın en güvenilir veri tabanı olarak kabul edilen Web of Science  tabanlı yayın performansı değerlendirmelerini yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, Bingöl Üniversitesi kişi başına düşen Web of Science yayın performansına göre değerlendirmeye alınan Türkiye’deki toplam 148 Üniversite arasında büyük bir başarı göstererek 22. sırada yer aldı. Üniversitelerdeki araştırmacı sayısının büyük farklılık göstermesi nedeni ile kişi başına performans değerlendirmesi daha gerçekçi bir değerlendirme olarak kabul görülmektedir. Pilot Üniversiteler ve aynı dönemlerde kurulan devlet üniversiteleri içerisinde en üst sıralarda yer alan Bingöl Üniversitesi birçok köklü üniversiteyi de geride bıraktı.

Yerli ve milli bir veri tabanı kullanan Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi;

  • Web of Science tarafından SSCI/SCI/AHCI indekste taranan dergilerde yayınlanan üniversitenin uluslararası yayın sayısını,
  • Uluslararası Yayınların Kişi, Bölüm, Fakülte bazlı dağılımını,
  • Aylık ve yıllık yayın sayısındaki değişimini,
  • Araştırmacı başına düşen yayın sayısını,
  • SSCI/SCI/AHCI makalelerde üniversitelerin diğer üniversitelere göre mevcut durumunu,
  • Yapılan yayınların etki büyüklüğünü, alınan atıf sayısını, dünya bilimine olan katkısını,
  • Kişi, bölüm, fakülte vb bazlı anlık olarak izlemekte ve raporlamaktadır.