LANGUAGE

Bingöl Üniversitesi Proje Ofisi Proje Üretiyor

 

Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Çapak, 2018 yılı sonlarında yeniden yapılandırılan ve yaptığı projelerle iyi bir çıkış yakalayan Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak’ın önemli destek ve katkıları ile yeniden yapılandırılan ve güçlendirilen Bingöl Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2019 yılı içerisinde yakaladığı başarı çıtası ile övgü alıyor. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Fırat Kalkınma Ajansı tarafından destek almaya hak kazanan ve hala değerlendirme aşamasında olan önemli projeler çıkaran merkez, adından söz ettiriyor. Hafta içinde Projelerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz ile birlikte Proje Ofisini ziyaret eden Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, başarılı işlere imza atan merkez müdürü ve uzmanlarını tebrik etti.

2019 yılı içerisinde Merkez Müdürlüğü tarafından Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Fırat Kalkınma Ajansı projeleri yürütülüyor. Bingöl Üniversitesi bünyesinde 2012 yılında kurulan Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2019 yılında çalışmalarına ivme katarak bünyesinde Merkez Müdürü ve üç Uzman olmak üzere toplam 4 kişi ile hizmet veriyor. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan akademisyenlerin, idari personellerin, öğrencilerin veya birimlerin araştırma projelerine destek vererek, uluslararası ve ulusal kurumlar tarafından sağlanan imkânlar ve fonlardan en etkin biçimde faydalanmalarını sağlamaya çalışıyor. Yıl içerisinde FKA tarafından Birim adına desteklenen proje kapsamında 70 dolayında akademisyen ve değişik kurumlardan projelerle ilgili kişilere, AB projesi yazma eğitimi verildi. Yine bu kapsamda kabul edilen başka bir proje ile kasım ayı içerisinde, üretilen bilginin sahaya yansıması için son derece önemli olan patent, faydalı model ve paten eğitimi verilecek. Birim tarafından TÜBATAK projeleri yazma eğitimi ile ilgili başvuru bu dönem yapıldı ve desteklenmesi durumunda önemli sayıda araştırmacıya bu konuda eğitim verilecek. Bu eğitimler neticesinde Üniversitenin ve diğer kurumlarda proje sayısında daha da artış olması öngörülmekte. Ofisin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Çalışması projesine yakın zamanda başlanacak. Öğrenci kulüplerimiz adına Ekim ayı içerisinde Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında ise 13 adet proje sunuldu. Bingöl Üniversitesi adına TÜBİTAK’a sunulan proje sayılarında da önemli bir ivme yakalandı. Proje Ofisi tarafından Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan projeler ile üniversite ve şehir adına önemli çalışmalara devam edilecek.

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Görev ve Çalışmaları;

  • Yurt içinden ve yurt dışından proje teklif çağrılarını, tüm ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak,
  • Proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ya da gruplar arası iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
  • Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini destekleyecek bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma çerçevesinde ilişkileri güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak,
  • Üniversitedeki akademik ve bilimsel faaliyetlerin projecilik anlayışıyla yürütülmesini sağlamak,
  • Üniversitenin sosyal, bilimsel proje faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden artırmak.
  • Projelerle ilgili Kurum adına her türlü faaliyetleri yürütmek.