LANGUAGE

COMMITTEES, COMMISSIONS, COORDINATORS

Committees, Commissions, Coordinators

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (BÜADEK) Üyeleri

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
2-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL Veteriner Fakültesi Dekanı
3-Doç.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
4-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
5-Doç.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ Genel Sekreter Vekili
6-Doç.Dr. Kağan KÖKTEN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
7-Doç.Dr. Hayati YÜKSEL Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü
8-Doç.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
9-Yrd.Doç.Dr. Harun ŞAHİN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
10-Yrd.Doç.Dr. Pınar KARATEPE Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
11-Yrd.Doç.Dr.Cihat YAŞAROĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
12-Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul Müdürü
13-Öğr.Gör. Mehmet Ali KUTLU Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
14-Öğr.Gör. Besime BİLMEZ Genç Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
15-Arş.Gör. Bedrettin BASUĞUY İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanı
16-Okt. Abdullah BEDEVA Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı
17-Öğrenci İşleri Daire Başkanı
18-Öğrenci Konseyi Başkanı

Bingöl Üniversitesi Yayın Kurulu Üyeleri

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
2-Doç.Dr. Sait PATIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
3-Yrd.Doç.Dr. Abdullah AYDIN Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
4-Yrd.Doç.Dr. Fikret OSMAN Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
5-Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
6-Yrd.Doç.Dr. Bülent KAYA Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
7-Yrd.Doç.Dr. Levent EFİL Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği Kurulu Üyeleri

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
2-Prof.Dr. Abdulaziz BEKİ Rektör Yardımcısı
3-Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
4-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ Sağlık Yüksekokulu Müdürü
5-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL Veteiner Fakültesi Dekanı
6-Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
7-Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL Ziraat Fakültesi Dekanı
8-Prof.Dr. Hüseyin NURSOY Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Bingöl Üniversitesi Stratejik Planlama Yürütme Kurulu Üyeleri

1-Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör
2-Prof.Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
3-Prof.Dr. Abdulaziz BEKİ Rektör Yardımcısı
4-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ Sağlık Yüksekokulu Müdürü
5-Prof.Dr. Turgay ŞENGÜL Ziraat Fakültesi Dekanı
6-Prof.Dr. Lütfi BEHÇET Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı
7-Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
8-Prof.Dr. Abdurrahman GÜL Veteriner Fakültesi Dekanı
9-Prof.Dr. Erkan BOYDAK Bingöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Müdürü
10-Doç.Dr. Alaaddin YÜKSEL Genç Meslek Yüksekokulu Müdürü
11-Doç.Dr.Sait PATIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
12-Doç.Dr. İbrahim Yasin ERDOĞAN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
13-Doç.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ Genel Sekreter V.
14-Yrd.Doç.Dr. Halil ŞİMŞEK Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
15-Yrd.Doç.Dr. Sibel DUMAN Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
16-Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
17-Öğrenci Konseyi Başkanı

Bingöl Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BÜBEK) Üyeleri

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
2-Prof.Dr. Burhanettin BAYDAŞ Erasmus Koordinatörü
3-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
4-Yrd.Doç.Dr.Hakan İNCİ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
5-Yrd.Doç.Dr. Ahmet KAYINTU Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
6-Yrd.Doç.Dr. Cihat YAŞAROĞLU Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
7-Öğrenci İşleri Daire Başkanı
8-Öğrenci Konseyi Başkanı

Bingöl Üniversitesi Ödül Komisyonu

1-Prof. Dr. Mehmet ÇİFTCİ Rektör Yardımcısı
2-Prof.Dr. Muammer ERDOĞAN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
3-Prof.Dr. Tekin ŞAHİN Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
4-Doç.Dr. Ramazan MERAL Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
5-Doç.Dr. Nezir YILDIRIM Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
6-Doç.Dr. Ali Rıza DEMİRKIRAN Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
7-Yrd.Doç.Dr. Abdulnasır SÜT İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi