ARA
LANGUAGE

KİMLİK BİLGİLERİ VE İLETİŞİM

Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı Nevzat ESİM Unvan DOÇENT

Kurum Bilgileri:

Fakülte FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Personel Türü Akademik Bölüm Moleküler Biyoloji Ve Genetik

İletişim Bilgileri:

E-Posta Adresi nesim@bingol.edu.tr Dahili 2579 Oda No D3-16GENEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgileri:

 

Adı -Soyadı: Nevzat ESİM

Doğum Yeri- Tarihi: Solhan / Bingöl - 1984

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Botanik (Bitki Fizyolojisi)

Doktora

2006- 2011

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans

2000- 2005

Türkiye

Atatürk Üniversitesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Biyoloji Öğretmenliği

Lisans

2000- 2005

 

 

 

 

 

 
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Biyoloji/FEF

Arş. Gör.

2009-2009

Atatürk Üniversitesi

Türkiye

Erzurum

Biyoloji/FF

Arş. Gör.

2009-2011

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Biyoloji/FEF

Arş. Gör.(Dr.)

2011-2012

Bingöl Üniversitesi

Türkiye

Bingöl

Teknik Bilimler MYO

Yrd. Doç. Dr.

2012-2016

Bingöl Üniversitesi Türkiye Bingöl Moleküler Biyoloji ve Genetik/FEF Doç. Dr. 2016-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktora Tez Başlığı:

Nitrik Oksit’in Mısırda (Zea mays) Düşük Sıcaklık Stresi Toleransı Üzerine Etkisi

Danışman: Prof. Dr. Ökkeş ATICI

Aldığı Ödüller

TÜBİTAK yayın teşvik ödülleri (4 adet)

Bingöl Üniversitesi Bilimsel Yayın Teşekkür Belgesi

Uzmanlık Alanları:

Bitki Fizyolojisi, Bitki Biyokimyası, Bitki Biyoteknolojisi

 

Görev aldığı Projeler:

 

1. Proje Adı: Ekonomik Değeri Olan Bitkilerde Soğuk Zararını Azaltmak için Tohumlara Çimlenme Öncesinde Salisilik Asit Uygulamasının Araştırılması (Ata uni. BAP no: 2008/83). (Araştırmacı) 

2. Proje Adı: Soğuk Stresine Bitki Cevabında Nitrik Oksit’in Koruyucu Rolünün Araştırılması (Ata uni. BAP no: 2009/240). (Araştırmacı).

3. Proje Adı: Bitkilerde Ağır Metal Toksisitesinin Yatıştırılmasında Memeli Cinsiyet Hormonlarının Kullanılması (Ata uni. BAP no:2011/107). (Araştırmacı).

4. Proje Adı: Doğu Geçit Bölgesinde Bazı Haşhaş (Papaver somniferum L) Çeşitlerinin Adaptasyonu (BUBAP-Araştırmacı)

5. Proje Adı: Mısır Bitkisinde Civa Toksisitesine Karşı Nitrik Oksitin Koruyucu Etkisinin Fizyolojik, Biyokimyasal, Morfolojik ve Moleküler Yöntemlerle Aydınlatılması (TÜBİTAK-Yürütücü)

6. Proje Adı: Halofitik Bitkilerin Rizoplantlarından İzole Edilen Halotolerant Bakteriler Kullanılarak Bazı Kültür Bitkilerinde Tuz Stresi Toleransının Artırılması (Ata Uni BAP-Araştırmacı)

7. Proje Adı: Üzümde (Vitis vinifera) Hastalık Etmeni Patojenik Mantarların Mücadelesinde Allelopatik Çözümlerin Araştırılması (Ata Uni BAP-Araştırmacı)

8. Proje Adı: Strese Maruz Bırakılan Anasonda (Pimpinella anisum) Antioksidan Mekanizma ve Biyoaktif Bileşiklerdeki Değişimin Belirlenmesi (BÜBAP- Yürütücü)

 

Katıldığı Kurs, Kongre, Sempozyum ve Çalıştaylar:

 1. I. GAP Organik Tarım Kongresi, Şanlıurfa, 17–21 Kasım, 2009.
 2. Bitki Moleküler Genetiğinde Son Teknikler, Kocaeli-Gebze, TÜBİTAK, 3–7 Mayıs 2010.
 3. I. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu, Erzurum, 28–30 Mayıs 2010.
 4. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21–25 Haziran 2010.
 5. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İzmir, 3–7 Eylül 2012
 6. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, 23–27 Eylül 2014
 7. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Erzurum, 1–4 Eylül 2015
 8. II. Ulusal  Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Mersin, 31 Ağustos–2 Eylül 2016
 9. III. Ulusal Botanik Kongresi, Konya, 23-26 Aralık 2016

 

YAYINLAR

A.Uluslararası SCI, SCI-Exp. kapsamındaki dergilerdeki makaleleri :

 

A1. Mutlu S, Atici Ö, Esim N (2010) Bioherbicidal effects of essential oils of Nepeta meyeri Benth.on weed spp.       Allelopathy Journal. 26(2): 291-300. (SCI)

A2. Mutlu S, Atici Ö, Esim N, Mete E (2011) Essential oils of catmint (Nepeta meyeri) induce oxidative stress in       early seedlings of various weed species. Acta Physiologiae Plantarum. 33(3): 943-951. (SCI-E).

A3. Taskin M, Esim N and Ortucu S, (2012) Efficient production of L-lactic acid from chicken feather protein              hydrolysate and sugar beet molasses by the newly isolated Rhizopus oryzae TS-61. Food and                          Bioproducts Processing.90: 773–779. (SCI-E)

A4. Esim N, Tiryaki D, Karadagoglu Ö, Atici Ö (2013) Toxic Effects of Boron on Growth and Antioxidant System       Parameters of Maize (Zea mays L.) Roots. Toxicology and Industrial Health. 29: 800-805. (SCI-E)

A5. Esim N, Atıcı O, (2013) Nitric Oxide Alleviates Boron Toxicity by Reducing Oxidative Damage and Growth         Inhibition in Seedlings of Maize (Zea mays). Australian journal of crop science. 7(8):1085-1092.

A6. Taskin M, Esim N, GeniselM,Ortucu S, Hasenekoglu I, Canli O and Erdal S, (2013) Enhancement of                invertase production by Aspergillus niger OZ–3 using low – intensity static magnetic fields. Preparative              Biochemistry and Biotechnology.43.177–188. (SCI-E)

A7. Esim N, Atici Ö (2014) Nitric oxide improves chilling tolerance of maize by affecting apoplastic antioxidative       enzymes in leaves. Plant Growth Regulation.72:1, 29-38. (SCI)

A8. Esim N, Atici Ö, Mutlu S (2014) Effects of Exogenous Nitric Oxide in Wheat Seedlings under Chilling                 Stress. Toxicology and Industrial Health. 30:3, 268274. (SCI-E)

A9. Aksakal O, Esim N (2014).  Evaluation of arsenic trioxide genotoxicity in wheat seedlings using oxidative           system and RAPD assays. Environmental Science and Pollution Research. 22(9)- 7120-7128. (SCI)

A10. Esim N, Atici O (2015).  Effects of Exogenous Nitric Oxide and Salicylic Acid on Chilling-Induced                     Oxidative Stress in Wheat (Triticium aestivum). Frontiers in Life Science. 8(2)-124-130. (SCI)

A11. Dalar A, Guo Y, Esim N, Bengu AS, Konczak I (2015) Health attributes of an endemic orchid from Eastern         Anatolia, Dactylorhiza chuhensis Renz&Taub. -in vitro investigations. Journal of Herbal Medicine, 5(2)-           77-85. (SCI)

A12.  Esim N, Atıcı Ö (2016) Relationships between some endogenous signal compounds and antioxidant                  system in response to chilling stress of maize (Zea mays L.) seedlings. Turkish Journal of Botany,                  40:37-44. (SCI)

A13. Aysu T, Esim N (2016) Supercritical liquefaction of common reed (Phragmites australis) with alkali                     catalysts. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 10:1336-1344.                (SCI)

A14. Aysu T, Durak H, Güner S , Bengü AS, Esim N (2016)  Bio-oil production via catalytic pyrolysis of                     Anchusa azurea: Effects of operating conditions on product yields and chromatographic characterization.           Bioresource Technology, 205: 7–14 (SCI)

A15. Esim N, Kilic O, Tiryaki D, Bengü AS (2016). Influence of extremely low frequency electromagnetic field             on antioxidant system and change of volatile composites in Pinus sylvestris L. Progress in Nutrition               (Accepted). (SCI)

A16. Aksakal O,   Tabay D,   Esringu A,   Aksakal FI,   Esim N (2016 )Effect of Proline on Biochemical and               Molecular Mechanism in Lettuce (Lactuca sativa L.) Exposed to UV-B radiation. Photochem. Photobiol.           Sci. (Accepted) (SCI)

B. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

B1. Esim N, Atıcı Ö (2014) Nitrik Oksit’in Mısır (Zea mays L) Bitkisinde Oksidatif Stres ve Antioksidan                   Enzimler Üzerine Etkisi. Türk Doğa Fen Dergisi. 3(1):34-38

C. Ulusal ve uluslar arası sempozyum, kongre veya konferans bildirileri

C1. Esim N., Atıcı Ö., Mutlu S., Dirican E.: Mısır tohumlarına çimlenme öncesi uygulanan nitrik oksitin düşük         sıcaklığa tolerans sağlama etkisi. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi. 21-25 Haziran,2010, Denizli.(sözlü).

C2. Mutlu S.,Esim N., Atıcı Ö. Nepeta meyeri Benth. Esansiyel Yağlarının Bazı Zararlı Otların Çimlenme ve             Fide Büyümesi Üzerinde Fitotoksik Etkileri. I. GAP Organik Tarım Kongresi. 17–21 Kasım, 2009, Şanlıurfa.      (Sözlü).

C3. Mutlu S.,Atıcı Ö.,Esim N.: Çimento fabrikasının bitkilerde sebep olduğu mineral toksisitesinin WDXFR             tekniğiyle belirlenmesi. 1.Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu. 28 – 30 Mayıs, 2010, Erzurum.

C4. Mutlu S.,  Atıcı Ö., Esim N.: Salisilik asitin tuz stresi altındaki toleransları farklı iki buğday varyetesinde           simplastik antioksidan enzimler üzerine etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25         Haziran, 2010, Denizli.

C5. Mutlu S.,Esim N., Atıcı Ö.: Nepeta meyeri Benth. esansiyel yağlarının bazı önemli tarla zararlısı otların             antioksidan enzimleri üzerine etkileri. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25                         Haziran,2010, Denizli.

C6. Esim N., Atıcı Ö., Mutlu S: Buğdayın soğuk stresine cevabında nitrik oksit ve salisilik asitin koruyucu               rolünün araştırılması. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 21–25 Haziran, 2010, Denizli.

C7. Esim N, Karadağoğlu Ö, Tiryaki D, Mutlu S, Tekin S, Atıcı Ö: Yüksek Bor Miktarının Mısır Köklerinde               Neden Olduğu Oksidatif Zararın Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–                 7 Eylül, 2012, İzmir.

C8. Esim N, Çakalot Ü, Atıcı Ö: Nitrik Oksit (NO) Mısırda (Zea mays L.) Düşük Sıcaklık Toleransını Artırır.             21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir.

C9. Esim N, Özgürler G, Atıcı Ö: Düşük Sıcaklık Öncesinde Mısır Bitkisine Uygulanan Nitrik Oksit (NO) Düşük       Sıcaklık Esnasında Apoplastik Antioksidan Enzimlerin Aktivitesini Düzenleyebilir. 21. Ulusal Biyoloji                 Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7Eylül, 2012, İzmir.

C10. Esim N, Atıcı Ö, Mutlu S: Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısır Yapraklarında Bazı Sinyal Bileşiklerinin             İçsel Değişimleri. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3–7 Eylül, 2012, İzmir.

C.11. Esim N, Atıcı Ö: Nitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısırda (Zea mays L.) Antioksidatif             Sistemi Düzenler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7 Eylül, 2012, İzmir.

C.12. Mutlu S, Tekin S, Özgürler G, Çakalot Ü, Esim N, Atıcı Ö: Nepeta meyeri (Lamiaceae) Yapraklarından                Elde Edilen Su Özütünün Bazı Zararlı Otlar Üzerinde Fitotoksik Etkisi ve Etki Mekanizması. 21. Ulusal              Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 3-7 Eylül, 2012, İzmir.

C.13. Çakalot Ü, Tekin S, Özgürler G, Mutlu S, Esim N, Atıcı Ö: Nepeta meyeri (Lamiaceae) Esansiyel                      Yağlarının Bazı Zararlı Otlar Üzerinde Fitotoksik Etkisi ve Etki Mekanizması. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi          (Uluslararası Katılımlı). 3-7 Eylül, 2012, İzmir.

D14. Esim N, Atıcı Ö, Kılıç Ö., Bor Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays) Bitkisinde Büyüme Parametreleri ve           İyon Geçirgenliği Üzerine Nitrik Oksitin Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27           Haziran, 2014, Eskişehir.

C15. Esim N, Atıcı Ö, Kılıç Ö., Nitrik Oksitin Bor Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Enzimatik         Antioksidan Sistem ve Oksidatif Stres Üzerine Etkisi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı).         23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.

C16. Esim N, Kılıç Ö, Güneş H, Tiryaki D., Yüksek Gerilim Hattı Altındaki Çam Ağaçlarının (Pinus sylvestris)           İbrelerinde Oksidatif Hasar ve Uçucu Bileşenlerindeki Değişimler. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası         Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.

C17. Esim N, Kılıç Ö, Güneş H., Yüksek Gerilim Hattı Altındaki Parentucellia latifolia subsp. flaviflora Bitkisinin         Uçucu Bileşenlerindeki Değişimlerinin Belirlenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı).             23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.

D18. Kılıç Ö, Esim N, Güneş H., Türkiye’den iki Centaurea (Asteraceae) Türünün Kimyasal Kompozisyonu.               22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.

D19. Kılıç Ö, Esim N, Güneş H., Türkiye’den Heracleum persicum (Apiaceae) Türünün Uçucu Yağ                             Kompozisyonu. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 23–27 Haziran, 2014, Eskişehir.

D20. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Ağır Metalinin Mısır (Zea mays) Bitkisinin Çimlenme ve Büyüme                   Parametrelerinde Neden Olduğu Değişimler. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015,                   Erzurum

C21. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays) Bitkisinde Çimlenme ve Büyüme         Parametreleri Üzerine Nitrik Oksit’in Etkisi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015,                     Erzurum

C22. Kılıç Ö,  Güneş H, Esim N. Bingöl’den iki Origanum L. (Lamiaceae) Taksonunun Uçucu Yağ                               Kompozisyonu. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum

C23. Kılıç Ö,  Güneş H, Esim N.  Bingöl’den iki Thymus L. (Lamiaceae) Taksonunun Uçucu Yağ                               Kompozisyonu. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum

C24. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Toksisitesi Altındaki Mısır (Zea mays L.) Yapraklarındaki Enzimatik               Antioksidan Sistem ve Oksidatif Stres Üzerine Nitrik Oksit’in Etkisi. I. Ulusal Bitki Fizyolojisi                             Sempozyumu. 1-4 Eylül 2015, Erzurum

C25. Aysu T, Esim N.  Supercritical liquefaction of common reed (Phragmites australis) with alkali catalysts. 1st        Chemistry in Energy Conference (1st CEC). 20-22 July 2015. Heriot-Watt University Edinburgh, UK.

C26. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Mısır Zea mays L. Yapraklarında civa toksisitesinin etkileri üzerine nitrik               oksitin etkisi. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 31 Ağustos-3 Eylül 2016, Mersin

C27. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa toksisitesine maruz bırakılan mısır bitkisinin değişen fizyolojik                     parametreleri üzerine nitrik oksitin etkisi. II. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu. 31 Ağustos-3 Eylül                 2016, Mersin

C28. Esim N, Karaman A, Atıcı Ö. Civa Toksisitesi Altındaki Mısır Bitkisinin Köklerinde Oluşan Oksidatif Stres         Üzerine Nitrik Oksitin Etkisi. III. Ulusal Botanik Kongresi. 23-26 Aralık 2016, Konya

Hakemlik Yapılan Uluslararası SCI ve SCI-E Kapsamındaki Dergiler:

 1. Acta Physiologiae Plantarum (10 adet)
 2. Toxicology and Industrial Health (5 adet)
 3. Turkish Journal of Biology (1 adet)
 4. Turkish Journal of Botany (2 adet)
 5. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (2 adet)
 6. Australian Journal of Crop Science (3 adet)
 7. Journal Agronomy and Crop Science (1 adet)
 8. Plant Growth Regulation (1 adet)
 9. Journal of Essential Oil Bearing Plants (1 adet)
 10. Plant Physiology and Biochemistry (2 adet)
 11. International Journal of Food Sciences and Nutrition (1 adet)
 12. Journal of the Science of Food and Agriculture (8 adet)
 13. Biomass & Bioenergy (1 adet)
 14. Fuel (1 adet)
 15. International Journal of Environmental Science and Technology (2 adet)
 16. Industrial Crops and Products (4 adet)
 17. Desalination and Water Treatment (1 adet)
 18. Frontiers in Life Science (1 adet)
 19. Water, Air, and Soil Pollution (1 adet)

Hakemlik Yapılan Ulusal Dergiler:

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (1 adet)

Türk Doğa Fen Dergisi (1 adet)

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (1 adet)

 

Düzenleme Kurulu Üyesi- I. Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, 1-4 Eylül 2015, Erzurum