ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Kuşlu, Y., Özgen, S., Er, H., Erzurum Yöresindeki Farklı Coğrafik Konumlarda Bulunan Kırsal Yerleşimlerde Tarımsal Krediye Çiftçi Yaklaşımı, 2018. Tralleis Elektronik Dergisi, 3(1), 325-330.