ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

H. ER, S. ÖZGEN, and Y. KUŞLU, “The Farmer Approach For Agricultural Credit in Erzurum Rural Settlements,” International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, 2018.

R. MERAL, Y. DEMİR, H. ER, and O. İNİK, “The İmproving of Water Holding Capacity in Sandy Soils,”  II. International Eurasian Agriculture And Natural Science Congress, AZERBAIJAN-Bakü, 2018.

O. İNİK, A. R. DEMİRKIRAN, and H. ER, “The Limitation Effect of Stress Damage by Leonardite on Wheat Plant Exposed to the Salt Stress,” I. International Agriculture Science Congress, Van, 2018.

Y. DEMİR, A. DOĞAN DEMİR, A. MERAL, O. İNİK, and H. ER, “Murat Nehri Suyu  Bor İçeriğinin Zamansal Olarak Değişiminin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,” 4th International Water Congress, İzmir, 2017.

S. KAYA, R. MERAL, H. ER, and H. VURAL, “Kısıtlı Meteorolojik Veri Kullanılarak Referans Evapotranspirasyonun Tahmin Edilmesi İçin Farklı Yöntemlerin Kıyaslanması,” II. International Academic Research Congress, Antalya, 2017.