ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

H. ER ve Y. KUŞLU, "Prefabrik Ahırlarda Hafif Betonun Kullanılmasının Önemi ve Yararları," 3.  Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2019.

H. ER ve Y. KUŞLU, "Yağmur Suyu Hasadının Önemi," 3.  Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Diyarbakır, 2019.

H. ER and Y. KUŞLU, "Investigation the Use of Different Material on the Barns Construction," 1. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, 2019.

Y. DEMİR, H. ER and R. MERAL, "Evaluation of the Relation Between Aggregate Stability and Aspect of Çapakçur(Bingol) Basin Soils," 1. International Congress on Biosystems Engineering, Hatay, 2019. (Özet Bildiri/Poster).

R. MERAL, Y. DEMİR, A. D. DEMİR, Z. DUMANOĞLU, H. ER, Z. ÜRÜŞAN and A. SİNAN, "Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı," Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, Bingöl, 2019.

H. ER, S. ÖZGEN, and Y. KUŞLU, “The Farmer Approach For Agricultural Credit in Erzurum Rural Settlements,” International Agriculture, Environment and Health Congress, Aydın, 2018.

R. MERAL, Y. DEMİR, H. ER, and O. İNİK, “The İmproving of Water Holding Capacity in Sandy Soils,”  II. International Eurasian Agriculture And Natural Science Congress, AZERBAIJAN-Bakü, 2018.

O. İNİK, A. R. DEMİRKIRAN, and H. ER, “The Limitation Effect of Stress Damage by Leonardite on Wheat Plant Exposed to the Salt Stress,” I. International Agriculture Science Congress, Van, 2018.

Y. DEMİR, A. DOĞAN DEMİR, A. MERAL, O. İNİK, and H. ER, “Murat Nehri Suyu  Bor İçeriğinin Zamansal Olarak Değişiminin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi,” 4th International Water Congress, İzmir, 2017.

S. KAYA, R. MERAL, H. ER, and H. VURAL, “Kısıtlı Meteorolojik Veri Kullanılarak Referans Evapotranspirasyonun Tahmin Edilmesi İçin Farklı Yöntemlerin Kıyaslanması,” II. International Academic Research Congress, Antalya, 2017.