ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1- Kılıçkap S., El, E., Çakmak, G.,Yıldız, T. ve Yıldız, C., Fotovoltaik piller ile elektrik enerjisi üretiminin analizi, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, 2013. [PDF]

2- El, E., Kılıçkap S., Çakmak, G., Yıldız, C. ve Argunhan Z., Doğal ve cebri dolaşımlı sıcak sulu kollektör verimlerinin Elazığ ili şartlarında deneysel olarak incelenmesi, 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, 2013.