ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1) Halime Serinçay, Semiha Özkan, İbrahim Uslu, Serhat Koçyiğit. Antibacterial wound dressing material with aloe vera. 8th International Nanoscience and Nanotechnolgy Congress (NanoTr 8), Hacettepe University, Ankara, 25-28 July, 2012.

2) Serhat Koçyiğit, Arda Aytimur, İbrahim Uslu, Emre Çınar, Ahmet Akdemir. Boron Doped Calcia Stabilized Bismuth Cobalt Oxide Thermoelectric Nanocrystalline Ceramics. 9th International Nanoscience and Nanotechnolgy Congress (NanoTr 9), Ataturk University, Erzurum, 24-28 June, 2013 (Poster Sunumu).

3) Arda Aytimur, Serhat Koçyiğit, İbrahim Uslu. Fabrication and Characterization of Neodymium Partially Substituted Calcium-Cobalt Oxide Nanocrystalline Ceramics. 9th International Nanoscience and Nanotechnolgy Congress (NanoTr 9), Ataturk University, Erzurum, 24-28 June, 2013.

4) Arda Aytimur, Serhat Koçyiğit, İbrahim Uslu. Calcia Stabilized Ceria Doped Nanocrystalline Ceramic. 9th International Nanoscience and Nanotechnolgy Congress (NanoTr 9), Ataturk University, Erzurum, 24-28 June, 2013.

5) Serhat Koçyiğit, Arda Aytimur, Emre Çınar, İbrahim Uslu, Ahmet Akdemir. Bor Katkılı Baryum- Bizmut-Kobalt Oksit P- Tipi Termoelektrik Nanomalzeme Üretimi ve Karakterizasyonu. Türk Fizik Derneği / Turkish Physical Society 30. Uluslararası Fizik Kongresi (30th International Physics Congress, 2-5 September 2013, İstanbul – Turkey (Sözlü Sunum-Türkçe).

6) Serhat Koçyiğit, Arda Aytimur, İbrahim Uslu. Synthesis and characterization of graphene undoped and doped Ca3-xEuxCo4Oz nanoceramics wıth thermoelectric effect. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul / Turkey (Sözlü Sunum-İngilizce).

7) Arda Aytimur, Serhat Koçyiğit, İbrahim Uslu. Preparation and characterization of zirconia-gadolinia-neodymia nanocrystalline ceramic pigments. 9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union, 24-27 August 2015, İstanbul University, İstanbul / Turkey.

8) Elif Marıl, Ahmet Kaya, H. Gökçen Çetinkaya, Serhat Koçyiğit, Şemsettin Altındal. On the Temperature and Voltage Dependence Forward Bias Current-Voltage (I-V) Characteristics in Au/ Ca3Co4 Ga0.001Ox (2% graphene cobalt)/n-Si Structure. Nanoscience Nanotechnology For Next Generation (NanoNG 2014), Elazığ, Turkey.

9) Sahar Alialy, Şemsettin Altındal, Elif Marıl, Ahmet Kaya, Serhat Koçyiğit. Single Gaussian Distribution (SGD) of Barrier Height in Au/Ca1.9Pr0.1Co 4Ox/n-Si Structure in Wide Temperature Range. Nanoscience Nanotechnology For Next Generation (NanoNG 2014), Elazığ, Turkey

10) Koçyiğit S., Yelkovan S., Karahan D., 2019, Türkiye’nin Üç Farklı Bölgesinde Üretilen Balların Bazı Kalite Kriterlerinin İncelenmesi ve Bingöl Balının Bu Ballar ile KıyaslanmasıInternational Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congress, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, 11-13.10.19

11) Koçyiğit S., Yelkovan S., Karahan D., 2019, Farklı Bölgelerden Alınmış Propolis Örneklerindeki Bileşiklerin ve Yapıların Kıyaslanması, International Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congress, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, 11-13.10.19

12) Koçyiğit S., Canlı D., Sinan A., Yelkovan S., Karahan D., Çobanoğlu D. N., 2019, Bingöl İlinin Farklı Bölgelerindeki Arı Polenlerinin İçeriklerinin Kıyaslanması, International Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congress, Bingöl Üniversitesi, Bingöl, 11-13.10.19