ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

ÜRÜŞAN Z., POLAT T., Bazı Çörek Otu (Nigella sativa L., Nigella damascena) Genotiplerinde Tarımsal ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. XII. Tarla Bitkileri Kongresi/ KAHRAMANMARAŞ (12-15 Ekim 2017) Kongre Kitabı, Sf: 345. Abstract