ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

ÇALIŞILAN PROJELER

 

  1. E.coli’nin β-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Kazandığı Direncin Araştırılması. (Tübitak)

 

  1.  Bazı Yem Bitkilerinin Toprak Mikroflorasına Etkisi, Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. (Tübitak Proje No: 1080165).

 

  1.  Doğal Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus  suşların genetik tanımlanması, plazmit içeriklerinin açığa çıkarılması, aroma özelliklerinin belirlenmesi, aroma kodlayabilecek potansiyel bazı plazmitlerin sekanslarının yapılması ve metabolik yolda rol alan adhB, als, pfl-pflA ve glyA genlerinin over ekspresyonu. (Tübitak Proje No: 110O218).

DİĞER ÇALIŞMALAR

 

  1. Akyol,I., Yazdic,F., Gezginc,Y., Yadic,F.C., Ekinci,M.S. and Ozkose,E. (2017). Lactobacillus delbrueckii strain BioLb89 plasmid p89, complete sequence. GeneBank, Accession: MF191707, 5899 bp DNA circular, (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MF191707.1).

 

  1. Yazdic, F.C. , Ekinci, M.S.,  Akyol, I., Yazdic, F. and Ozkose, E. (2017). MHC class II antijen (BoLA-DQA1) gene, exons 2 partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MG571501, MG571502, MG571503, MG571504, MG571505, MG571506, MG571507, MG571508, MG571509, MG571510, MG571511, MG571512, MG571513, MG571514, MG571515, MG571516 (Accepted date: 25.11.2017). (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ MG571501.1- MG571516.1).

 

  1. Yazdic,F.C., Ekinci,M.S., Akyol,I., Yazdic,F., Karaman,A. and Ozkose,E. (2018). Bos taurus strain YK1 MHC class II antigen (BoLA-DQA2) gene, exon 3 and partial cds (Bos taurus-Anatolian Black). GeneBank, Accession: MH000625, MH000626, MH000627, MH000628, MH000629, MH000630, MH000631, MH000632, MH000633, MH000634, MH000635, MH000636, MH000637, MH000638, MH000639, MH000640 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ MH000625.1- MH000640.1).