ARA
LANGUAGE

ÖZGEÇMİŞ

Lisans Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: E.coli’nin β-Laktam Grubu Antibiyotiklere Karşı Kazandığı Direncin Araştırılması (TÜBİTAK/BİDEB tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 3,59 (4 ‘lük sistem),

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: Bazı Yem Bitkilerinin Toprak Mikroflorasına Etkisi, Topraktan İzole Edilen Bacillus Türlerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 4 (4 ‘lük sistem)

 

Doktora Tez Başlığı ve Not Ortalaması

 

Tez Konusu: Streptococcus thermophilus ve Lactobacıllus delbrueckii subsp. bulgaricus İzolatlarının Plazmitlerinin Nükleotit Dizilenmesi Ve Bazı Aroma Metabolit Kapasitelerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.)

Genel Not Ortalaması: 3,81 (4 ‘lük sistem)

İŞ ve AKADEMİK TECRÜBE

Görev

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Arş. Gör.

Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2012-2016