ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  1. Gezginç Y., Topçal, F., 2011. Geleneksel Yoğurtlardan İzole Edilen S. thermophilus’ların Asetaldehit Üretim Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi. 7. Gıda Mühendisleri Odası Kongresi (Poster sunum)

 

  1. Topçal, F., Yazdıç, F.C., Köksalan, E., 2012. Doğal Streptococcus thermophilus İzolatlarının Plazmit Desenlerinin İçeriklerinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)

 

  1. Yazdıç, F.C., Topçal, F., Köksalan, E. Turgut, T, Ekinci, M.S., 2012. Anaerobik Fungus Orpinomyces sp.’ye Ait Selülaz Geninin Klonlanması, Karakterizasyonu ve Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)

 

  1.  Köksalan, E., Yazdıç, F.C., Topçal, F., 2012. Çayır Silajından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Tanımlanması ve Metabolit Üretimlerinin İncelenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)

 

  1. S. Kuloğlu ve F. Topçal, 2015. Mikrobiyal Fermentasyon, 9. Ulusal Zootekni Kongresi (Poster sunum).

 

  1. A.Göçeri, M.H. Alma, M. Dığrak, E. Karaoğul, F. Yazdıç, 2014. Bulgur Suyundan Rhizopus oryzae Fungusu İle Laktik Asit Üretimi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi (Poster sunum)

 

  1. Yazdıç, F., Yazdıç, F.C., Akyol, İ., 2016. Geleneksel Yöntemle Üretilen Yoğurttan İzole Edilen Lactobacillus bulgaricus (BioLb89) İzolatı Plazmitinin Nükleotit Dizisinin Belirlenmesi. 23. Ulusal Biyoloji Kongresi (Sözlü sunum)