ARA
LANGUAGE

DERS NOTLARI

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILI  GÜZ  DÖNEMİ  DERSLERİNE  İLİŞKİN  NOTLAR

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde (diğer kaynaklarla birlikte) ağırlıklı olarak aşağıdaki kaynaklardan yararlanılacaktır:

 1. Doğan Özlem, "Etik: Ahlâk Felsefesi", Notos Kitap Yayınevi, 1. Basım, İstanbul, 2014;

 2. Ahmet Cevizci, "Etik: Ahlâk Felsefesi", Say Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2014;

 3. "---------", "Uygulamalı Etik", Say Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2013.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde Tıp Etiğine giriş olarak "Hipokrat Yemini" okunup müzakere edilecektir. Metin bu ilişimden indirilebilir: http://sosbilder.igdir.edu.tr/Makaleler/334270469_01_Hippocrates_(01-07).pdf

 • Felsefe Bölümü IV. Sınıf FELSEFE METİNLERİ III (FLS4409) dersinde Fransız filozof-yazar Voltaire'in "Candide ya da İyimserlik" (Adam Yayınları, I. Basım, İstanbul, Nisan, 2000.) adlı eseri okunup müzakere edilecektir. Lütfen eserin merhum Server Tanilli tarafından yapılmış tercümesini temin ediniz. Baskısı tükendiği için kitabı elde etmek zor olabilir. Başkaca yayınevlerine bakmakta yarar vardır. Bununla birlikte, Server Tanilli tercümesini elde etmeniz önerilir.

 • Felsefe Bölümü IV. Sınıf FELSEFE METİNLERİ III (FLS4409) dersinde Platon'un gençlik dönemi diyaloglarından sayılan "Lysis" (çeviren ve yorumlayan Nihal Petek Boyacı, Kabalcı Yayınları, 2. Basım, İstanbul, Nisan, 2011.) adlı eseri okunup müzakere edilecektir. Eserde, φιλία [philia: dostluk] kavramı felsefî bir problem olarak incelenmektedir. Derste, ayrıca, aşağıdaki kaynaktan yararlanılacaktır:

Ayşe Sönmez, "Platon'da Dostluk Kavramı ve Bu Kavramla ilgili Sorunlara Aristoteles'in Getirdiği Çözümlemeler", yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri [Yunan Dili ve Edebiyatı] Anabilim Dalı), Ankara, 2012, VII+128 s.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde BİYOETİK kapsamında Ahlâkî Bir Problem Olarak Kürtaj (curetage, abort) konusu işlenecektir. Derste tartışılması gereken konular aşağıdakilerdir:

 1. Kürtajın sözcük anlamı ve tanımı;

 2. Kürtaja karşı çıkanların görüşlerini temellendirmek üzere başvurdukları argümanlar;

 3. Kürtajı savunanların argümanları;

 4. Kürtajın felsefî, kültürel-toplumsal, politik, dinî, hukukî ve ahlâkî açılardan değerlendirilmesi.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde BİYOETİK kapsamında  Ahlâkî Bir Problem Olarak Ötanazi (ευθανασία) konusu işlenecektir. Derste tartışılması gereken konular aşağıdakilerdir:

 1. Ötanazinin sözcük anlamı ve tanımı;

 2. Hasta açısından ötanazi türleri;

 3. Hekim-sağlık çalışanı açısından ötanazi türleri;

 4. Ötanaziyi savunanların geliştirdikleri argümanlar;

 5. Ötanaziye karşı çıkanların argümanları;

 6. Ötanazinin felsefî, kültürel-toplumsal, politik, dinî, hukukî ve ahlâkî açılardan değerlendirilmesi.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde "Bankacılıkta Etik İlkeler", "Kütüphanecilikte Etik İlkeler", "Yükseköğretim Kurumları Etik Davranış İlkeleri", "Tüketici Etiği", "Medya Etiği", "Dünyamızdaki Açlık, Yoksulluk ve Ahlâkî Sorumluluklarımız", "Hayvan Etiği", "Sanat Etiği", "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" vb. konuları çalışmak isteyen öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeleri ve gerekli durumlarda yetkili/ilgili kişilerle söyleşi yapmalarında yarar vardır. Ön araştırma ve  hazırlık için gerekli kaynaklar tarafımdan temin edilecektir.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde Ahlâkî Bir Problem Olarak Ölüm Cezası konusu işlenecektir. Derste tartışılması gereken konular aşağıdakilerdir:

 1. Cezanın tanımı;

 2. Cezanın haklılandırılması ve temellendirilmesi sorunu;

 3. Ölüm cezasının tarihsel arkaplanı;

 4. Günümüzde ölüm cezasının uygulandığı ülkelere örnekler;

 5. Ölüm cezasının gerekli olduğunu savunanların argümanları;

 6. Ölüm cezasına karşı çıkanların argümanları;

 7. Ölüm cezasının felsefî, kültürel-toplumsal, politik, dinî, hukukî ve ahlâkî açılardan değerlendirilmesi.

 • Felsefe Bölümü III. Sınıf AHLÂK FELSEFESİ (FLS3303) dersinde Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği konusu işlenecektir. Derste ağırlıklı olarak tartışılması gereken konular aşağıdakilerdir:

 1. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Davranışlar (fabrikasyon, falsifikasyon, aşırma, bilimsel korsanlık, duplikasyon, dilimleme, bilimsel yanıltma, düzensiz araştırma vb.)

 • Felsefe Bölümü IV. Sınıf FELSEFE METİNLERİ III (FLS4409) dersinde İngiliz filozof Bertrand Russell'ın (1872-1970) "Mutlu Olma Sanatı (The Conquest of Happiness)" (çeviren Yunus Sağlamtürk, Say Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2013.) adlı eserinden aşağıdaki bölümler okunup müzakere edilecektir:

 1. Mutsuzluğun nedenleri (insanları mutsuz kılan nedenler, rekabet, can sıkıntısı ve heyecan, yorgunluk, çekememezlik, günah duygusu, işkence korkusu, kamuoyu korkusu);

 2. Mutluluğun nedenleri (mutlu olmanın mümkün olup olmadığı meselesi, keyif, sevgi, aile, iş, kişisel olmayan ilgiler, çaba ve kabullenme, mutlu insan).