ARA
LANGUAGE

KATILINAN ETKİNLİKLER

  • "Geçmişten Günümüze İslâm Dünyasında Mantık Çalışmaları Sempozyumu", 26-27/04/2019, Bingöl/TÜRKİYE.

  • "İslâm Felsefesi Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 09-11/10/2015, Rize/TÜRKİYE [link]

  • “Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu”, 03-05/10/2013, Bingöl/TÜRKİYE [link]

  • Uluslararası Günümüz Dünyasında Yeni Düşünceye Genel Bakış Sempozyumu”, 02/05/2009, Bakü/AZERBAYCAN [link]

  • Uluslararası Kur’ân’a Göre İrâde ve Hürriyet Sempozyumu”, 17-18/04/2008, Kazan/RUSYA.

  • Uluslararası Kur’ân’da İrâde ve Fıtrat Kavramlarına Entelektüel Bakış Sempozyumu”, 14-15/04/2008, Moskova/RUSYA.