ARA
LANGUAGE

ÖĞRENİM BİLGİSİ

DERECE

BÖLÜM / PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

 İlahiyat, Arap Dili Öğretmenliği

 Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

 2000 

Lisans

 Felsefe / Yunan Dili ve Uygarlığı

 Atina Üniversitesi, Yunanistan

 2005

Doktora

Danışman:

 Felsefe ve Din Bilimleri

Prof. Dr. Ömer Mâhir ALPER

 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Tez Konusu: "Rusya'da İslâm Felsefesi Çalışmaları ve İslâm Felsefesinin Yorumu"

 2010