ARA
LANGUAGE

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fegani BEYLER

Azerbaycan’da doğdu. 2000 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Arap Dili Öğret­menliği ve İlahiyat Bölümlerinden mezun oldu. 2003 yılı yazında Yunanistan’da, Rodos Ege Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi Yunan Dili ve Uygarlığı Yaz Oku­luna katıldı ve bu programı başarıyla tamamladı. 2004 yılında Atina Üniversite­si Felsefe Fakültesi Yunan Dili ve Uygarlığı Programına katıldı. Buradan pekiyi dereceyle mezun oldu.

2007 ve 2008 yıllarında, Moskova ve Kazan başta olmak üzere Rusya’nın önde gelen Oryantalizm merkezlerinde doktora teziyle ilgili araş­tırmalarda bulundu. Doktora öğrenimini “Rusya’da İslâm Felsefesi Çalışmaları ve İslâm Felsefesinin Yorumu” başlıklı tezle 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında tamamladı.

Fegani Beyler, günümüz itibarıyla Bingöl Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Başlı­ca çalışma alanları Türk-İslâm Bilim Tarihi, Türk-İslâm Düşüncesi ve İslâm Felsefesi olmakla birlikte, Or­yantalizm, Kötülük Problemi, Ortaçağ Felsefesi ve Uygulamalı Etik alanlarına da ilgi duymaktadır. İyi düzeyde Arapça, Rusça, Yunanca ve İngilizce, orta düzeyde Farsça ve Latince bilmektedir.