ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • "Geçmişten Günümüze Türk-İslâm Dünyasında Felsefe: Genel Bir Bakış", Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Felsefe Bölümü, Felsefe Konferansları-I, Nevşehir, 23/03/2018 [link]

  • Geleneksel Ensar Buluşmaları Serisi, "Rus Oryantalistler ve İslâmiyat Alanında Çalışmaları", Ensar Vakfı Bingöl Şubesi, Bingöl, 10/06/2014.

  • Uludağ-Bingöl I. Felsefe Çalıştayı, "İslâm Felsefesine İlişkin Temel Yaklaşımlar", Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bursa, 29/11/2013 [link]

  • Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi Tezgâhtakiler Toplantı Serisi, Doktora Tezi Üzerinden Sunum, İstanbul, 12/11/2011 [link]