ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  • Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, "Bîrûnî'nin Bilimsel ve Felsefî Mirasıyla İlgili Rusça Araştırmalar: Bir İnceleme ve Bibliyografya", Şarkiyat Vakfı-e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Diyarbakır, 14-17/09/2017, s. 331-338 [Full text online]

  • Uluslararası Türk-İslâm Tarihinde Yükseköğrenim Sempozyumu, "Rusya'da Medreseler ve İslâmî Eğitim-Öğretim Alanındaki Faaliyetleri: Genel Bir Bakış", Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 23/10/2015 [Full text online]