ARA
LANGUAGE

YABANCI DİL BİLGİSİ

  1. Arapça: YÖKDİL: 85 (Sosyal Bilimler, 05/11/2017), iyi (okuma, anlama, konuşma, yazma ve sözlü-yazılı tercüme)

  2. Rusça: iyi (okuma, anlama, konuşma, yazma ve sözlü-yazılı tercüme)

  3. Modern Yunanca: Λίαν Καλώς (çok iyi): 8,3/10 - Atina Üniversitesi, Yunanistan, iyi (okuma, anlama, konuşma, yazma ve sözlü-yazılı tercüme)

  4. İngilizce: iyi (okuma, anlama, konuşma ve yazma)

  5. Antik Yunanca: orta (okuma ve anlama)

  6. Farsça: orta (okuma, anlama ve konuşma)

  7. Latince: Felsefe ve Bilim alanlarıyla ilgili temel kavram ve terimleri anlama

  8. Türkiye Türkçesi dışındaki Türk dilleri: iyi (İç Oğuz-Dış Oğuz boylarına bağlı olmak üzere okuma ve anlama)