ARA
LANGUAGE

YAYIN HAKEMLİĞİ

 • “KUTADGUBİLİG”: Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Hakem ve Danışma Kurulu Üyesi [link]

 • “IJHE”: International Journal of Humanities and Education, Yayın Kurulu Üyesi ve Hakem [link]

 • “TİDSAD”: Türk-İslâm Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yayın Kurulu Üyesi [link]

 • BEYTULHIKME: An International Journal of Philosophy, Hakem [link]

 • "BÜSBED": Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakem [link]

 • "BÜİFD": Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hakem [link]

 • "Akademik MATBUAT": Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hakem [link]

 • "IJIIA": International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art / Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat Dergisi, Alan Editörü (Geleneksel Türk Sanatları) [link]

 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [link]

 • Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi [link]

 • The Journal of International Scientific Researches [link]

 • Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) [link]

 • Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SOSBİLDER), Hakem  [link]

 • R & S Research Studies Anatolia Journal, Hakem [link]

 • "ERDEM": İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Hakem [link]