ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Toy, S., İmamoğlu, Y. (2018). Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Modelleme Süreçlerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK 2018) 4-6 Ekim, DENİZLİ, 132-133.