ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Mokhtarzadeh, S., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Karabaş otu (Lavandula stoechas L.) ‘nin in vitro mikroçoğaltımı. Uluslararası Katılımlı 1. Alı Numan Kıraç Kongresi, Eskişehir. s 2689- 2692.

Mokhtarzadeh, S., Hajyzadeh, M., Ahmed, H.A., Çetin, G., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Farklı oranlarda sitokinin ve oksinlerin ingiliz lavantası (L. angustifolia Miller)’ nin mikroçoğaltım üzerinde etkileri. Uluslararası Katılımlı 1. Alı Numan Kıraç Kongresi, Eskişehir. s 2685- 2688.

Hajyzadeh, M., Mokhtarzadeh, S., Ahmed, H.A., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Nohut bitkisinde (Cicer arietinum L.) pulmula eksplantlarından in vitro koşullarda sürgün rejenerasyonu. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Kongresi, Eskişehir. s 2729- 2732.

Ahmed, H.A., Mokhtarzadeh, S., Hajyzadeh, M., Khawar, K.M. 2011. Irak ta yaygın olarak yetiştirilen iki pamuk çeşidinde in vitro koşullarında rejenerasyon optimizasyon çalışmaları. Uluslararası Katılımlı 1. Alı Numan Kıraç Kongresi, Eskişehir. s 2703- 2706.

Çetin, G., Mokhtarzadeh, S., Hajyzadeh, M., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Bakla (Vicia faba L.) ‘ nin Eresen 87 çeşidinin plumula eksplantlarında in viro koşullarında adventif sürgün rejenerasyonu. Uluslararası Katılımlı 1. Alı Numan Kıraç Kongresi, Eskişehir. s 2717- 2721.

Hajyzadeh, M., Nofouzi, F., Mokhtarzadeh, S., Ahmed, H.A., Aasim, M., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Nohut bitkisinde (Cicer arietinum L.) embriyonik eksen eksplantlarından in vitro koşullarda sürgün rejenerasyonu. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Mokhtarzadeh, S., Hajyzadeh, M., Ahmed, H.A., Khawar, K.M. 2011. Karabaş otu (Lavandula stoechas L.)’in in vitro koşullarında sürgün rejenerasyonu ve köklendirilmesi. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Ahmed, H.A., Hajyzadeh, M., Mokhtarzadeh, S. 2011. Bakla (Vicia Faba L.)’nın Sevilla ve Sakız çeşitlerinde kaolin uygulamasinin verim ve verim öğeler üzerinde etkileri. IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Hajyzadeh, M., Ahmed, H.A., Mokhtarzadeh, S., Khawar, K.M., Özcan, S. 2011. Nohut (Cicer Arietinum L.) Gökçe çeşidinin in vitro köklendirmesi üzerinde GA3 ’ün etkileri. 25. Ulusal Kimiya Kongresi. Erzurum-Türkiye.