ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Hajyzadeh, M., Ahmed, H.A., Mokhtarzadeh, S., Bakhsh, A., Khawar, K.M. 2011. Genetic transformation in chickpea (Cicer arietinum L.) cv. Ciftci under in vitro conditions using mature embryo explants. Third Congress of Biosafety and Genetic Engineering, Tehran- Iran.

Mokhtarzadeh, S., Hajyzadeh, M., Ahmad, H.A., Khawar, K.M. 2011. The problems in acclimatisation of in vitro multiplied plants of Lavandula angustifolia miller. under field conditions. 5th International Symposium on Acclimatization and Establishment of Micropropagated Plants, Nebraska City, Nebraska-USA.

Mokhtarzadeh, S., Khawar, K.M. 2012. The problems in Acclimatisation of in vitro Multiplied Plants of Lavandula stoechas L. Under Field Conditions. Agriculture Symposium, Kayseri- Turkey.

Khawar, K.M., Mokhtarzadeh, S. 2012. Micropropagation of herbasceous perennial Turkish Lavandula stoechas L. using cotyledonary node explant. XI. International symposium on flower blubs and herbaseous perennials, Antalya-Turkey.

Mokhtarzadeh, S., Niyazpour, F., Nofouzi, F., Mirzapour, M., Khawar, K.M., Kirimer, N.  2013. Effect of BAP and NAA Plant Growth Regulators in in vitro Regeneration and Rooting of Echinacea purpurea L. Moench. European Biotechnology Congress, Bratislava-Slovakia.

Nofouzi, F., Mirzapour, M., Mokhtarzadeh, S., Khawar, K.M. 2013. In vitro mass proliferation of two commercially important Turkish broad bean (Vicia faba L.) cultivars. European Biotechnology Congress, Bratislava-Slovakia.

Mirzapour, M., Nofouzi, F., Mokhtarzadeh, S., Kendir, H., Khawar, K.M. 2013. Effects of BAP-NAA on plant regeneration from half cotyledon explants of Turkish common vetch (Vicia sativa L.) cultivar Kubilay. European Biotechnology Congress, Bratislava-Slovakia.

Mokhtarzadeh, S., Demirci, B., Göger, G., Khawar, K.M., Kırımer, N. 2014. Determination of essential oli components in Melissa officinalis L. under in vitro conditions. 45th International Symposium of Essential Oils (ISEO 2014) , Istanbul-Turkey.

Mokhtarzadeh, S., Demirci, B., Duymus, H.G., Khawar, K.M., Kırımer, N. 2014. Determination of volatiles in Lavandula stoechas L. under in vitro conditions. 45th International Symposium of Essential Oils (ISEO 2014) , Istanbul-Turkey.

Mokhtarzadeh, S., 2019. İn Vitro Koşullarında Oğulotu (Melissa officinalis L.) Bitkisinin Sürgün Rejenerasyonu ve Köklendirilmesi. ISPEC Uluslararası Tarım ve Kırsal Kalkınma kongresi, Siirt-Türkiye.

Dumanoğlu, Z., MokhtarzadehS., 2019. Türkiye’de Kültürü Yapılan Lavanta Türlerine (L. angustifolia ve L. stoechas) Ait Tohumların Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri. HASAT International Agriculture and Forest Congress, Ankara-Türkiye.

Mokhtarzadeh Sam, Hajyzadeh Mortaza., 2019. Bal Meraları Oluşturulmasında Önemli Rol Oynayan Kekik türlerinden Thymus vulgaris L. ‘in in vitro Çoğaltılması. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve sürdürülebilir kırsal kalkınma stratejileri kongresi. Bingöl-Türkiye.