ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  Erdoğdu Z., Taşdelen B. Televizyon Reklamlarında Kültürel ve Dini Göstergelerin Kullanımı: 2010-2017 Coca-Cola Ramazan Dönemi Reklamlarının Göstergebilimsel Analizi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2): 1296–1326, 2019.