ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1.Polirodaninin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi Ve Korozyon Davranışlarının Belirlenmesi (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No:FEF2007YL33).

2.Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması, (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No:FEF2010D6).

3.Poly N-Aminorodanin Elektrokimyasal Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin Araştırılması (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2011BAP12).

4.Grafit ile Modifye Edilmiş Polimer Kaplı Elektrokatalitik Malzeme Geliştirilmesi, (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 108T407)

5.Ti/TiO2-Ni Elektrotta Hidrojen Eldesinin Araştırılması (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 111T025).

6.Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Yeni Sentezlenen Schiff Bazlarının İnhibisyon Etkisinin Elektrokimyasal Ve Termodinamik Olarak Araştırılması (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 112T609).

7.Yüksek Mukavemetli Cıvata Üretiminde Hasar Riskinin Bertaraf Edilmesine Yönelik Bir Çalışma TÜBİTAK, Proje Arge sorumlusu, 2016,Tamamlandı- BERDAN CIVATA A.Ş.-Tarsus/Mersin Proje No: 7150845)

8.Ekonomik Değeri Olan Çevre Dostu Bazı Doğal Atıkların Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması (Bingöl Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmiş ve yürütücü olarak çalışılmaktadır. Proje No:BAP-GMYO.2018.00.002)