ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.B. Saygıdeğer Demir, E. Altunbaş, T. Keleş, O. Serindağ, 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri dahilinde "1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri" kitapçığındaki "Yeni N-Sübstituteaminometilfosfinlerin Au, Rh, komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu", Adana, Türkiye, Nisan 2007.

2.İ. Şahin, E. Altunbaş, G. Kardaş, B. Yazıcı, 24. Ulusal Kimya Kongresi dahilinde "24. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ni-Co/Ni Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesine Tiyorürenin Etkisi", Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010.

3. A. Döner, E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, 24. Ulusal Kimya Kongresi dahilinde "24. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "NiCd kaplı grafit elektrotta hidrojen gazı çıkışının araştırılması", op., Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010.