ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1.E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil,XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu dahilinde "XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Polirodaninin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Dayanımının İncelenmesi", İzmir, Türkiye, Ekim 2008.

2.E. Altunbaş, A. Ongun Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi dahilinde "8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Inhibition effect of 2- thiouracil on the corrosion of copper in 0.1 M H2SO4 solution", Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

3.E. Altunbaş, E. Alet, G. Kardaş, XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu dahilinde "XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yumuşak Çeliğin Korozyonuna 4-piperidin karboksilik asidin İnhibitör Etkisi", Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010.

4.E. Altunbaş Şahin, Gülfeza Kardaş, 9. Uluslararası Elektrokimya Kongresi dahilinde "9. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Inhibition effect Of 5-(4-Dimethylaminobenzyliden)rhodanin on the corrosion of copper in 0.5 M H2SO4 Solution", Çeşme, Türkiye, Eylül 2011.

5.E. A. Şahin, A. Döner, G. Kardaş, The European Corrosion Congress dahilinde "The European Corrosion Congress" bildiri kitapçığındaki "Synthesis of 3-[(2-Hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxo-thiazolidin-4-one schiff base and its effect of corrosion on copper 0.5 M H2SO4 solution", İstanbul, Türkiye, Eylül 2011

6. S. Yılmaz, E.A. Sahin, G.Kardaş, O.H.Paksoy,’’ A New Approach for  testing corrosion behaviour of various metals in contact with phase change materials’’, 2 nd International Conferance on Sustainable Energy Storage, Dubai, Irlanda 2013

7.F.Tezcan, E.A. Sahin, G.Kardaş, ‘’ 4-(Benzledene-Amino)-Benzamide Schiff Baz’ın H2S04 Çözeltisinde  Yumuşak Çeliğin Korozyonunun Etkisi’’ XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2014

8.A. Salcı, E.A.Şahin, R.Solmaz, G.Kardaş, ‘’ Methanol electrooxidation at rhodanine self assembled monolayer modified copper, 14th International Conference on Energy Storage 25-28 April 2018, Adana

9.E.Altunbaş Şahin, İ. H.Geçibesler,R.Solmaz, G.Kardaş “Phoenix dactylifera çekirdeğinin (hurma çekirdeği) asidik ortamda korozyon inhibitörü olarak değerlendirilmesi” 15th International Corrosion Symposium (KORSEM'18) ,26-28 Ekim 2018,Hatay,

10.R.Solmaz, İ. H.Geçibesler, E.Altunbaş Şahin, G.Kardaş” "Cucurbita Maschole (Balkabağı) kabuğunun yumuşak çeliğin korozyonuna inhibisyon etkisinin incelenmesi“15th International Corrosion Symposium (KORSEM'18) ,26-28 Ekim 2018,Hatay,Türkiye

11.E. Altunbaş Şahin, Ramazan Solmaz, İ. Halil Geçibesler” Limon (Citrus limon) Kabuğunun Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyon Etkisinin Araştırılması” 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2018) October 24-26, 2018, Adana/Turke

12.E.Altunbaş Şahin “CoAg modifiye edilmiş karbon keçe elektrotta elektrokimyasal hidrojen üretimi” EurasianSciEnTech 22-23 Kasım 2018,Ankara, Türkiye

13.E.Altunbaş Şahin, R.Solmaz “Assembling and application of novel rhodanine thin films for copper protection” EurasianSciEnTech 22-23 Kasım 2018,Ankara, Türkiye

14.E.A.Sahin,.R.Solmaz Methanol Electrooxidation A ctivity of Binary CoAg Electrocatalyst, IHTEC 2019,4th International Hydrogen Technologies Congress,June, 2019 in Trakya University, Edirne.

15.R. Solmaz, E. A. Şahin, İ. H.l Gecibesler, İ. Y.Erdoğan, S. Bayındır, G.Kardaş, The use of Bingöl-Adaklı propolis self-assembled monolayer films for metal protection, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) 28-29 June 2019, Ankara, Turkey