ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Sözlü Sunum:

  1. Bölükbaşı, D.N., Sorkun, K., Ambalajlı Balların Melitopalinolojik Analizleri, III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007.
  2. Sorkun, K., Özkök Tüylü, A., Gençay, Ö., Bölükbaşı, D.N., Bursa Yöresinde Kestane Bitkisinin Yayılışı ve Arıcılıktaki Önemi, III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007.
  3. Bölükbaşı, D.N.,  Balda Kalıntı Analizi ve Sahte Bal-Gerçek Bal Ayırımı,  II. Uluslar arası Arıcılık                 Çalıştayı,  2 Eylül, 2010. (http://www.dagem.duzce.edu.tr/Dokumanlar/de5e31da-8b81-4f56-bfcc f4ea447a866f_Calistay_Sunum_9_DN.BOLUKBASI.pdf)
  4. Bölükbaşı, D.N, Acı Bal ve İçeriği, II. Uluslar arası Arıcılık Çalıştayı, 2 Eylül 2010.
  5. Bölükbaşı, D.N,  Acı Bal, Sakarya Arıcılar Birliği Paneli, 25 Aralık 2010.

Poster Sunumu:

  1. Bölükbaşı, D.N., Sorkun, K., Türkiye’de Üretilen Balların Gıda Kodeksine Uygunluğu, Üretimi ve İhracatında Yaşanan Sorunlar, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası,2006.