ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Sözlü sunum:

  1. Sorkun, K., Özkök Tüylü, A.,  Gençay, Ö.,  Bölükbaşı, D.N., Honey, Pollen and Propolis: Miracle Products Transferred from Chesnut Tree to Beehive, International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects, 23-25 October 2007, Bursa, Turkey.
  2. Girgin G., Ledochowski M., Bölükbaşı, D. N.,Sorkun,K.,Salih B.,Şahin G.,Baydar T.,fuchs D., Effects of Propolis Extract  on Neopterin Production and Tryptophan Degradation in LPS İnduced Myelomonocytic THP-1 Cells, 27th Internatıonal Winter –Workshop Clınıcal Chemical  & Biochemical Aspects of Pteridnes,March 2nd-9th, 2008, Arlberg-Austria.
  3. Çobanoğlu, D.N. , Sorkun K., Azerbaycan Gence Kazak Bölgesi Ballarının Mikroskobik, Kimyasal Ve Organoleptik Analizleri, Arıcılığın İnkişafına Dair Azerbeycan Türkiye Elmi-Tadqiqat Emekdaşlığı Toplantısı-II, 09-11.06.2015, Gence, AZERBAYCAN.
  4. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Canlı, D., Çobanoğlu, D.N., Güzel, F., THE CHARACTERIZATION OF PETROSELINUM CRISPUM L. HONEY FROM HATAY-TURKEY, 43.Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-Korea.
  5. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Canlı, D. , Çobanoğlu, D.N., Güzel, F.,  THE CHARACTERIZATION OF ANZER POLLEN COLLECTED BY HONEY BEES, 43. Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-Korea.
  6. ÇOBANOĞLU, D. N., SORKUN, K.,  Azerbaycan Gence Kazak Bölgesi Ballarının Mikroskobik, HPLC ve GC-MS Analizleri ile İçeriklerinin Belirlenmesi, IV. Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Konferansı, Bakü Azerbaycan  ,3-4 Şubat 2018.

 

Poster Sunumu:

  1. Çobanoğlu, D.N., Sorkun, K.,  MELISSOPALYNOLOGICAL And CHEMICAL ANALYSIS OF AZERBAIJAN GANJA-GAZAKH REGION HONEYS, 43. Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-korea.
  2. ÇOBANOĞLU, D.N., SORKUN, K, Melitopalynologic Analysis of the Honey Samples Collected from Azerbaijan Ganja-Gazakh Region, 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants,  Konya-Turkey, 9-12 May 2017, I. International Congress on MedicanalandAromaticPlants ‘Natural andHealty Life’ Book of Abstract, Mayıs 2017, p 750.
  3. ÇOBANOĞLU, D. N., SORKUN, K.,SALİH, B.,  Duygu Nur Çobanoğlu, Kadriye Sorkun,Bekir Salih,MelissopalynologicandPhysicochemical Analysis of AzerbaijanGanjaGazakhHoneys, II. AerobiologyandPalynologySymposium, Bodrum-Turkey  ,7-10 October 2018.