ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  1. Şevik, F., Tosun, İ., Ekinci, K. Arıtma Çamurunun Farklı Atıklar İle Kompostlaştırılmasında Kütle ve Hacim Değişimleri. 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’2015, 14-16 Ekim, Gaziantep.
  2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2014. Arıtma Çamurlarının Farklı Organik Atıklar İle Kompostlaştırılmasında pH ve Elektriksel İletkenlik Değişimi, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2014, Van, 01-04 Ekim.
  3. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Yarbaş B., Tosun İ., 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinde Oluşan Organik Atıklarının Aerobik Kompostlaştırılmasında Gözenek Malzemesinin Etkisi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2012, Antalya, 17-20 Ekim.
  4. Şahiner F., Kaya H., Bilgin A., Şevik F., 2012. Kovada Gölü Üzerine Etkili Çevre Sorunlarının Araştırılması, Üniversite Öğrencileri 7. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2012, İstanbul, 07-10 Mayıs.
  5. Şevik F., Konca İ., Altay M., Şimşek K., 2012. Göller Bölgesi Üzerinde Etkili Çevre Sorunları, 3. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, İstanbul, 09-11 Şubat.
  6. Taylan Ş., Şevik F., Akyüz A., Koca Z., 2010. Türkiye’deki Üniversitelerde Çevre Mühendisliği Eğitiminin Ders Özellikleri ve Ders İçeriklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.
  7. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Sülük K., 2010. Isparta’daki Hava Kirliliğinin Solunum Sistemine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.