ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Türko, E.S., Kadiroğlu, A. (2017). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. The Journal of Academic Social Sciences, 5(57), 76-99. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12862
Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2, 34-53. http://dergipark.gov.tr/baybem/issue/38082/422075