ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Türko, E.S., Kadiroğlu, A. (2016). Yerel ekonomik kalkınma ve ihracat: Erzurum ilinde bir uygulama. II. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı, 20-22 Ekim 2016 Erzurum, 351-372.

Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2018). Bölgesel kalkınma ajansı mali destek programlarından faydalanan işletmelerde proje süreci: KUDAKA örneği. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 3-5 Mayıs 2018 Bayburt, 23.
Kadiroğlu, A., Türko, E.S. (2019). Arıcılık sektörünün ekonomik yapısı: Uluslararası eğitim katılımcılarına yönelik bir uygulama. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bildiriler Kitabı, 11-13 Ekim 2019 Bingöl, 351-362.