ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

  • Üstün Özen ve İmran Aslan(2013-2014) “Sağlık Yönetiminin Geliştirilmesi: Kaynakların Optimizasyonu, Başarı ve Performans Faktörlerinin Belirlenmesi”, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
  • İmran Aslan vd.(2011), Erzincan Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketim Eğilimleri,  Erzincan Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 10.01.21- 2011.