ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  • Selahattin YAVUZ &İmran ASLAN(2012)” Türkiye’de 2008 Küresel Finansal Krizi: Krizin Erzincan  İline Etkileri ve Beklentiler”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012. [Full Text] [PDF]
  • Orhan Çinar, Selahattin Yavuz, & İmran Aslan(2012) “The Attitudes, Behaviours and Views of Academicians  about Internet Banking:The Case of Erzincan University”, The Journel of Social and Economic Research , 23: 103-124. [Full Text] [PDF]
  • Çınar , O & Aslan, I (2011). “Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Yetkinliklerinin İncelenmesi”, iktisadi ve idari bilimler dergisi/journal of economics  and administrative sciences, cumhuriyet üniversitesi, Cilt:12 Sayı:2. [Full Text] [PDF]
  • Aslan, İ ve Çınar, O. (2010). “Bir Aile Şirketinin Kurumsallaşması: Yeniden Yapılandırma ve Varislerin Yönetime Hazırlanması Süreci - The Institutionalization of a Family Business: Restructuring and The Process of Preparation Successors for the Management”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi( Management and Organization Science Journal), 2-1:89-97 (ISSN: 1309 -8039).[Full Text] [PDF]