ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1. Kemaliye Koşullarında Saf Karniol (Apis Mellifera C.)  ve Karniol Melezlerinin Karşılaştırlıması Üzerine Bir Araştırma. DPT Projesi. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Mehmet CEBECİ.2005-2007. (Yardımcı Araştırmacı)

2.ÇETİN M, (2010),"Bal arısı (Apis mellifera L.,) kolonilerinde varroa destructor'un kontrolünde bitkisel, kimyasal ve biyoteknik uygulama yöntemlerinin karşılaştırılması" / "The comparison of herbal, chemical and biotechnic application methods on varroa destructor control in honey bee colonies (Apis mellifera L.,)" Yüksek Lisans Tezi.(Öğrenci) Danışman: prof.Dr. Ulviye KUMOVA. (Çukurova Üniversitesi RektörlüğüTarafından destelenmiştir.) 

3."Bingöl Koşullarında  Damızlık Saf Kafkas  (Apis mellifera Caucasica) ve Kafkas Melezi Ana Arı Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" PİKOM (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYONFARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI PROJE) (Yardımcı Araştırmacı) Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Nevzat Esim (devam ediyor)

4. "Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama kompleksi"  (Yardımcı Araştırmacı) proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ramazan MERAL.(devam ediyor)

5.Bingöl  Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretilmesi. (Yardımcı Araştırmacı) Proje Yürütücüsü Dr. Veysel SÜZERER.(devam ediyor)

6. Bingöl Balının Melissopalinolojik ve Yeni Nesil Moleküler Teknikler Kullanılarak Botanik Kökeninin Belirlenmesi. (Yardımcı Araştırmacı) Proje Yürütücüsü Doç. Dr Nevzat ESİM.(devam ediyor)

7. Bingöl İli Polen Peletlerinin Botanik Orjini, Fenolik Profil, Antioksidan Aktivitesi,ağır Metal İçeriği, Antimikrobiyel ve Antidiyabetik Etkisinin Belirlenmesi. (Yardımcı Araştırmacı) Proje Yürütücüsü Dr. Öğr.Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU.  (devam ediyor)