ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1."BİNGÖL KOŞULLARINDA DAMIZLIK SAF KAFKAS  (Apis mellifera Caucasica) VE KAFKAS MELEZİ ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞNİN YAYGINLAŞTIRILMASI" PİKOM (BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BÖLGESEL KALKINMA ODAKLI MİSYONFARKLILAŞMASI VE İHTİSASLAŞMASI PROGRAMI PROJE) Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Nevzat Esim

2. "Bingöl Üniversitesi Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama kompleksi"proje Yürütücüsü Prof.Dr.Ramazan MERAL.

3.Bingöl  Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretilmesi. Proje Yürütücüsü Dr. Veysel SÜZERER.

 

4. Bingöl Balının Melissopalinolojik ve Yeni Nesil Moleküler Teknikler Kullanılarak Botanik Kökeninin Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü Doç. Dr Nevzat ESİM.

5. Bingöl İli Polen Peletlerinin Botanik Orjini, Fenolik Profil, Antioksidan Aktivitesi,ağır Metal İçeriği, Antimikrobiyel ve Antidiyabetik Etkisinin Belirlenmesi. Proje Yürütücüsü Dr. Öğr.Üyesi Duygu Nur ÇOBANOĞLU.