ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Turhan M., Nazik H, “Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Alerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişki Durumlarının Araştırılması Üzerine Bir Araştırma”. 5. Fırat Romotoloji Sempozyumu 14 Nisan 2018 KahramanmaraşSütçü İmam Üniversitesi.

Turhan M., Söğüt B., "Bal Arılarında Hastalıklara karşı Dayanıklı Hatlarla Çalışmanın Önemi ". 11.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi 29-30 Nisan 2015 Diyarbakır. Sözlü Bildiri sy.25

Turhan M., Söğüt B., İnci H., “Bal Arılarında Propolis Toplama Ve Hijyen Davranışı”. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 3-5 Eylül 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya . Sözlü Bildiri syf.569

Turhan M., Çetin H., "Arı Ürünleri Propolisin Mide Yarasını İyileştirmedeki Yararı; Olgu Sunumu". II. Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi 3-5 Haziran 2013, Antalya. Syf:30.

Turhan M., “Arı Zehirindeki İki Önemli Yapı: Mellitin ve Apamin” 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-7 Eylül 2013, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale (Poster Bildiri).

Çetin,M., Burgut, A, 2011. “Balın Enzimleri”( Poster Bildiri). 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 15-18 Eylül 2011 Çukurova Üniversitesi Mithat ÖZHAN Amfisi

Çetin,M., Burgut, A, 2010.Bingöldeki Propolis     Kaynakları, Propolisin Arılar Ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri. Bingöl Sempozyumu 17-18 Eylül 2010 Bingöl üniversitesi.