ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Nazik H., Turhan M., Koca T.T, Mülayim M.K., Öztürk P., Nazik S. “Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Alerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişkili Durumların Araştırılması”.” Investigation of Exposure to Bee Products and Conditions Associated with Allergy, Inflammation and Infection in Beekeepers”.KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 13(2) 34-37