ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

Binici H.N.,Turhan M.,  "Balın Medikal Kullanımı ve Değerlendirilmesii"İKSAD Selanik Kongresi ( 29 Ekim sempozyumu) İzmir, 26-29 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Turhan M., Binici H.N., "Arı Sütü ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri"İKSAD Selanik Kongresi ( 29 Ekim sempozyumu) İzmir, 26-29 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Turhan M., Binici H.N., "The Process Of Using Pollen In Human Health". 11.Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi Kapadokya, 20-22 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Çetin H.,Turhan M., "Kırsal Kalkınmada Sürdürülebilirlik İçin Arıcılık ve Kadın Çalışmaları". Uluslarası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bingöl 11-13 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Turhan M., Korkmaz A.,"Bal Arılarının Beslenmesi ve Vitellogenin". Uluslarası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bingöl 11-13 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Turhan M., "Başka Bir Perspektiften Bal Arılarına Bakış". Uluslarası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi Bingöl 11-13 Ekim 2019 (sözlü sunum)

Turhan M., “Türkiye Genelinde Meydana Gelen Toplu Arı Ölümleri” IKSAD Battalgazi Kongresi, Malatya 21-23 2019 Eylül (sözlü sunum)

Turhan M., Söğüt B.,  “Mersın (Myritus communis L.) Leaf, Fruıt and Essentıal Oil (Apis mellifera C.) Use In Varroa (Varroa Destructor) Control Usıng Colonıes”. IKSAD Battalgazi Kongresi, Malatya 21-23 2019Eylül (sözlü sunum)

Esim N., Turhan M.,Korkmaz A., "Breedıng Of Stud Pure Caucasıan (Apis Mellifera Caucasica) And Caucasıan Hybrıd Quen Bee With Jenter Method In Bingöl". 7th International Conference on Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences Roma Italy, 14-16 June 2019. (oral Presentation)

Turhan M., Kumova U.,  “The Comparison of Orange Peel with Chemical Application Methods on Varroa Destructor Control in Honey Bee Colonies (Apis mellifera L.,)”.  International Agricultural Science Congress in Van, Turkey from 9th to 12th May 2018. (oral presentation)

Turhan M.,“Bal Arılarında Hastalıklara Karşı Dayanıklı Hatlarla Çalışmanın Önemi” “6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi 15-19 Ekim Ölüdeniz- Fethiye/Muğla (poster Sunum)

Karlıdağ S.,  Turhan M., Akyol A., “Propolıs and Medıcal Propertıes of Propolıs” Internatıonal Congress On Bıologıcal And Medıcal Scıences October 31, November 3, 2018, at Nigde, Turkey. (Oral presentation))

 Kumova U., Turhan M., Güney M.,  “Bal Arısı( Apis Mellifera L.,) Kolonilerinde, Varroa Destructor’ın Kontrolünde Oksalik Asit, Laktik Asit, Tymovar ve Fluvalinate Etkinliğinin Karşılaştırılarak, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması” 1. Uluslar Arası Iğdır Multi Disipliner Çalışmalar Kongresi 6-7 Kasım 2018  Iğdır Türkiye (Sözlü sunum)

Kumova U., Turhan M.,"The Importance of Honey Bees in Terms of Agricultural Structure and Pollination". Innovation and Global Issues in Multidiciplinary Sciences IV 2018, 22-24 November Lara Antalya Turkey (Oral Presentation)

Kumova U., Turhan M.,"Effects of Climate Change on Honey Bees".Innovation and Global Issues in Multidiciplinary Sciences IV 2018, 22-24 November Lara Antalya Turkey (Oral Presentation)

Turhan M., Kumova U.,”Comparison of Chemical Application Methods with Eucalyptus Crust and Leaves in the Control of Varroa Destructor in Colonies of Honeybee (Apis mellifera L.). 45th Apimondia International Apicultural Congress on 29 September-4 October 2017(sözlü bildiri syf.64, abstract 0549).

Turhan Münire,Karlıdağ Semiramis (2016).  Prpolisin Hastalık Ve Yaralanmalarda Kullanımı.  5. Uluslararası Muğla Arıcılık Ve Çam Balı Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3408577) 2.

Turhan M., “Organik Arıcılık” From Hive to Table 2015 International Congress on Safety And Authenticity of Bee Ppoducts 21-22 Mayıs 2015 İstanbul (poster Bildiri)