ARA
LANGUAGE

YAZILAN KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER

Nazik H., Turhan M., Koca T.T, Mülayim M.K., Öztürk P., Nazik S. “Arıcılarda Arı Ürünlerine Maruziyet ile Alerji, İnflamasyon ve Enfeksiyon İlişkili Durumların Araştırılması”.” Investigation of Exposure to Bee Products and Conditions Associated with Allergy, Inflammation and Infection in Beekeepers”.KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 13(2) 34-37

Turhan M., “Bal mumu ve Arıcılıkta Önemi”. Petek Dergisi Ocak 2018 sayı 23, sayfa 22-25

Turhan M., “Bal Arısı Kolonilerinde Varroaya Karşı Organik Mücadele” Petek Dergisi Ekim 2018 sayı 25, sayfa 16-18