ARA
LANGUAGE

ÖZGEÇMİŞ

Eğitiminin ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerini Urfa'da, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde tamamlamıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılında KSÜ'de başladığı Doktora eğitiminin tez yazım aşamasındadır. 2018 yılında Bingöl Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.