ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. KAPLAN M., ÜKE Ö., KALE H.,YAVUZ S., KURT Ö., ATALAY A.İ., 2016.Olgunlaşma Döneminin Teff Otunun Potansiyel Besleme Değeri, Gaz ve Metan Üretimine EtkisiIğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 6(4): 181-186, 2016