ARA
LANGUAGE

DİĞER

KİTAP EDİTÖRLÜKLERİ

1. I. Bingöl Sempozyumu,  (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi Yayınları, Bingöl 2007.

2. II. Bingöl Sempozyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2009.

3. Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2011.

4. Mir’âtü’l Fevâid Fî-Terâcim-i Meşâhir-i Amid: Diyarbakır Ulema ve Eşrafı, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2014. Cilt 1-2: [Full text online]

5. Mantık Risaleleri, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

6. Mizânu’l-Ukûl Fi’l-Mantık Ve’l-Usûl: Mantık ve Metodoloji, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

7. Bingöl’de Dini Hayat, Zeki Korkutata, (Edt. İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2015.

8. Cumhuriyet Döneminde Bingöl Sempozyumu, (Edt. Mehmet Mahfuz Söylemez, İbrahim Çapak), Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, Bingöl 2016.

9. Usûl-i Cedîde Zübdesi, (Edt. İbrahim Çapak), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

 

DERGİ EDİTÖRLÜKLERİ

1. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı, 2007/1 Editör Yardımcılığı.

2. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2008/1 Editör Yardımcılığı.

3. Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 3, 2008, Editör Yardımcılığı.

4. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 26, 2012.

5. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 27, 2013.

6. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2014/1.

7. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2015.

8. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

9. Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 1, 2015.

10. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

11. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 1, 2015.

12. Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Yıl 1, Cilt 1, Sayı 2, 2015.

13. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl 2, Cilt 2, Sayı 1, 2016.