ARA
LANGUAGE

ÖĞRENİM BİLGİSİ

ÖĞRENİM BİLGİSİ

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Marmara Üniversitesi

1994

Y. Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Marmara Üniversitesi

1997

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2003

Doçentlik

Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2006

Profesörlük

Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık)

Sakarya Üniversitesi

2012

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Çapak, İbrahim, Bir Din Felsefesi Problemi Olarak Bursa’lı İsmail Hakkı’da Uluhiyyet (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Felsefesi Bilim Dalı. Bitiş Tarihi (03.10.1997).

Tez danışmanı: Prof. Dr. Necip Taylan

 

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Çapak, İbrahim, Ebu Hamid El-Gazali’nin Mantık Anlayışı (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Mantık Bilim Dalı. Bitiş Tarihi (27.06.2003).

Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Tahir Yaren