ARA
LANGUAGE

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye Göre Kıyas Şekilleri ve Kıyasın Kur’an’a Uygulanması, İslam Felsefesinin Sorunları Sempozyumu, 8-9 Kasım 2002 Ankara, Basım: İslam Felsefesinin Sorunları, Elis Yayınları, Ankara 2003, Sayfa 233-255. Ayrıca; İslami İlimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2006, Sayfa 131-149.  [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Saçaklızade’ye Göre Münazara İlmi, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004 Kahramanmaraş. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, 2005, Cilt 1, Sayfa 89-98. [PDF]

3. Çapak, İbrahim, Bingöl ve Çevresindeki Medreselerde Mantık Eğitimi, I. Bingöl Sempozyumu, 10-11 Haziran 2006 Bingöl, Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Ankara 2007, Sayfa 99-109. [PDF]

4. Çapak, İbrahim, Kıyasın Hz. Peygamberin Hadislerine Uygulanması Üzerine Bir Deneme, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, 19-22 Nisan 2007 Çorum. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Çorum 2007, Sayfa 469-480. Ayrıca Hz. Muhammed (SAV) ve Mesajı, İslami İlimler Dergisi Yayınları, 2014, Sayfa 501-512. [PDF]

5. Çapak, İbrahim, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bingöl, II. Bingöl Sempozyumu, 25-27 Temmuz 2008 Bingöl. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, Bingöl 2009, Sayfa 197-208. [PDF]

6. Çapak, İbrahim, Sicil-i Ahval Kayıtlarına Göre Bingöl Uleması, Arşiv Kayıtlarına Göre Bingöl Kolokyumu, 1-2 Ağustos 2009 Bingöl. Basım: Kolokyum Bildiri Kitapçığı, Bingöl 2011, Sayfa 145-172.  [PDF]

7. Çapak, İbrahim, Darülfünun’un Hocalarından İzmirli İsmail Hakkı’nın Akıl Yürütme Anlayışı, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu, 18-19 Kasım 2009 İstanbul. Basım: Sempozyum Bildiri Kitapçığı, İstanbul 2010, Sayfa 307-313. [PDF]

8. Çapak, İbrahim, Aristoteles’e Göre Önermeler ve Farabiye Etkisi, 2400. Yılında Aristoteles ve Aristoteles’in Dünya Tefekküründeki Yeri Ulusal Sempozyumu, 11-12 Kasım 2016 Kıbrıs. Basım: Editoryal Kitap, Lefkoşa 2017, Sayfa 251-267. [PDF]