ARA
LANGUAGE

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Çapak, İbrahim, Gazali’ye göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2005, Sayfa 107-127. [Full text online] [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Bir Arşiv Belgesi Çerçevesinde I. Dünya Savaşı Yıllarında Bingöl’ün Oğnut Nahiyesi Üzerine Bazı Düşünceler, Bingöl Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi,  Sayı 2, 2008, Sayfa 25-33. [PDF]