ARA
LANGUAGE

YAZILAN KİTAPLAR VE KİTAPLARDA BÖLÜMLER

YAYINLANAN KİTAPLAR

1. Çapak, İbrahim, Gazali’nin Mantık Anlayışı, Elis Yayınları, Ankara 2005.

2. Çapak, İbrahim, Stoa Mantığı ve Farabi’ye Etkisi, Araştırma Yayınları, Ankara 2006.

3. Çapak, İbrahim, Porphyrios ve İbn Sina Mantığında Tümeller, Araştırma Yayınları, Ankara 2011.

4. Çapak, İbrahim, Ana Hatlarıyla Mantık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012.

5. Çapak, İbrahim, Temel Esaslarıyla Mantık, Lefkoşe 2015.

6. Çapak, İbrahim-Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Mantık Risaleleri (Çeviri Yazı, İnceleme, Tıpkıbasım), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

7. Çapak, İbrahim-Kuşlu, Harun-Aydın, Metin, Mizânu’l-Ukûl Fi’l-Mantık Ve’l-Usûl: Mantık ve Metodoloji (Çeviri Yazı, Tıpkıbasım) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2015. [Full text online]

8. Çapak, İbrahim, Düşünce Geleneğimizde Mantık, Ensar Neşriyat, İstanbul 2016.

9. Çapak, İbrahim, El-Kıstasü’l-Müstakim: Dosdoğru Ölçü (Çeviri, İnceleme, Tıpkıbasım), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

10. Çapak, İbrahim-Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Usûl-i Cedîde Zübdesi (İnceleme-Metin), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2016. [Full text online]

11.Çapak,İbrahim-Arıkaner Yusuf, Et-Takrîb Li-Haddi'l-Mantık (Çeviren ve Hazırlayan), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları,İstanbul 2018. [Full text online]

12. Çapak, İbrahim- Öğmen, Mesud-Demir, Abdullah, Tercüme-i Burhan-ı Gelenbevi, (İnceleme- Çeviri Yazı), Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul 2019. [Full text online]

 

YAZILAN ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

1.Çapak, İbrahim-Kuşlu, Harun, Kitap Adı: Matüridi’nin Düşünce Dünyası, Bölüm Adı: “Matüridi ve Mantık Literatürü”, (Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, Sayfa 182-205. (Arnavutça Çeviri) [PDF]

2. Çapak, İbrahim, Kitap Adı: İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler, Bölüm Adı: Mantık: “Tanım ve Önerme”, (Edt. M. Cüneyt Kaya), İSAM Yayınları, İstanbul 2013, Sayfa 541-568.

3. Çapak, İbrahim, Kitap Adı: Mantık El Kitabı, Bölüm Adı: “Kavram Mantığı” (Edt. İsmail Köz, Ali Çetin), Grafiker Yayınları, 2016, Sayfa 71-118.