ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Behçet L.& Sinan A. 2013. Altıkardeş Dağı ve Çevresinin(Bingöl-Genç) Florası. Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı BAP-506-108-2013 nolu proje.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.003 2019 (Temmuz)-2022 (Temmuz). Araştrmacı. Bingöl Balının Markalaşmasına Yeni Nesil Teknolojik Dokunuş: DNA Barkodlama. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.0010 2019 (Ağustos)-2022 (Ağustos). Araştırmacı. Bingöl Balından Katma Değerli Kozmetik Ürünlerin Geliştirilmesi ve Üretimi. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.008 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). AraştırmacıFarklı Tarımsal Atıklardan Kovan Yapı Malzemesi Üretimi ve Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Genel.2020.01 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). Araştırmacı. Arı Ürünleri ve Doğal Ürünler Üzerine Bingöl Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve İhtisaslaşma Modeli Oluşturma. 

Bingöl İli Ilıcalar Beldesi ve Çevresinde Ekonomik Önemli ve Endemik Bitkilerin Palinolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. Araştırmacı. (BAP-TBMYO.2019.00.001)