ARA
LANGUAGE

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Behçet L.& Sinan A. 2013.Altıkardeş Dağı ve Çevresinin(Bingöl-Genç) Florası. Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı BAP-506-108-2013 nolu proje.