ARA
LANGUAGE

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

Behçet, L., Sinan, A., 2018. Yeni Astragalus Revizyonunda Sinonim Olarak Değerlendirilen Astragalus fodinarum Statüsünün İlave Veriler Işığında Yeniden Değerlendirilmesi. I. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi (10-12 Mayıs) Kayseri, Türkiye, http://iconpb.org-BB-Bitki Biyolojisi (Sözlü Sunum).

Behçet L.,  Sinan, A., 2018. On the Definition, Distribution Area and Phenology of Local Endemic Ranunculus munzurensis. International Symposium Ecology 2018 (19-23 May) Kastamonu, Turkey, page: 481. (http://www.ecology2018.com/indexx.html)

Behçet L. & Sinan A. 2019. Astragalus bingoellensis türünün taksonomik durumunun yeniden değerlendirilmesi. III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel Araştırmalar Kongresi (21-23 Eylül) Malatya, Türkiye, sayfa 91-97.