ARA
LANGUAGE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesinde belirlendiği şekliyle enstitüler; üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumları olarak görev yapmaktadır. Bingöl Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kuruluşu da bu sırada, 17.05.2007 tarih ve 5662 nolu kanunun 7. Maddesi'ne eklenen 85 Nolu Ek Madde'nin ç bendi ile kurulmuş ve Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. 26.02. 2009 tarihi itibariyle Enstitü Müdürü atanmıştır. Enstitümüz bünyesinde İşletme, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri, İslam İktisadı ve Hukuku , Tarih alanlarında Yüksek Lisans programları ; Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji ,Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme alanlarında doktora programları açılmıştır. Diğer bölümler de kademeli olarak Yüksek Lisans programları açacaktır. Enstitümüz, 7 Anabilim Dalında, 7 tezli yüksek lisans, 4 doktora programıyla eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
 
MİSYON:
Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir. 
 
VİZYON:
Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Hedefimiz, halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde arttırmaktır. ​

DUYURULAR


TÜM DUYURULAR

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU
GİRİLMEYEN NOT FORMU
TEZ KONUSU DEĞİŞİKLİĞİ FORMU
NOT DÜZELTME FORMU
İLİŞİK KESME FORMU
ÜCRET İADE DİLEKÇESİ
ASKERLİK TEHİR İPTAL DİLEKÇESİ
ASKERLİK TEHİR DİLEKÇESİ
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
KESİN KAYIT FORMU
KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ
KREDİ AKTARMA VE DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ
SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU VE KATILIMCI LİSTESİ
BİLİMSEL HAZIRLIK DERSİ ALMA DİLEKÇESİ
TEKRARA KALINAN ANCAK İLGİLİ DÖNEMDE AÇILMAYAN DERS YERİNE BAŞKA BİR DERS ALMA DİLEKÇESİ
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
KAYIT SİLDİRME DİLEKÇESİ
PROJE YETERLİLİK SAVUNMA TUTANAĞI
ARAŞTIRMA İZİN DİLEKÇE FORMU
İKİNCİ DANIŞMAN ATAMA BAŞVURU DİLEKÇE FORMU
VEKALET İLE ÖĞRENCİ BELGESİ VEYA TRANKRİPT TALEP FORMU
TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU
YÜKSEK LİSANS TEZ DEĞERLENDİRME VE SINAV JURİSİ
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ARA RAPORU
YÜKSEK LİSANS PROJE DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİK
LİSANSÜSTÜ UYGULAMA ESASLARI
YENİ YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİ FORMU VE TEZ YAZIM KILAVUZU
TEZ BAŞLIĞI DÜZELTME FORMU
DOKTORA BAŞVURU DİLEKÇESİ
DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÖNERİ FORMU
TEZ KABUL ONAY BELGESİ
DOKTORA YETERLİK SINAV TUTANAĞI
DOKTORA TEZ ÖNERİSİ TOPLANTI TUTANAĞI
DOKTORA YETERLİLİK SINAV SONUCU
DOKTORA SEMİNERİ SINAV TUTANAĞI
TEZSİZ SEMİNER DEĞERLENDİRME FORMU
ÖYP-YÖK ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU
PROJE ÖNERİ FORMU
PROJE BAŞLIĞI DÜZLETMEFORMU
PROJE KABUL ONAY BELGESİ