ARA
LANGUAGE

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 3. maddesinde belirlendiği şekliyle enstitüler; üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumları olarak görev yapmaktadır. Bingöl Üniversitesi, 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan, 17 yeni üniversiteden biridir. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kuruluşu da bu sırada, 17.05.2007 tarih ve 5662 nolu kanunun 7. Maddesi'ne eklenen 85 Nolu Ek Madde'nin ç bendi ile kurulmuş ve Cumhurbaşkanınca onaylanmıştır. 26.02. 2009 tarihi itibariyle Enstitü Müdürü atanmıştır. Enstitümüz bünyesinde İşletme, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Temel İslam Bilimleri, İslam İktisadı ve Hukuku , Tarih alanlarında Yüksek Lisans programları ; Temel İslam Bilimleri, Sosyoloji ,Türk Dili ve Edebiyatı ile İşletme alanlarında doktora programları açılmıştır. Diğer bölümler de kademeli olarak Yüksek Lisans programları açacaktır. Enstitümüz, 7 Anabilim Dalında, 7 tezli yüksek lisans, 4 doktora programıyla eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
 
MİSYON:
Lisansüstü eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü Enstitüler, Üniversitelerin öğretim elemanlarının yetiştirildiği birimlerdir. Enstitülere verilen değer, aktarılan kaynaklar, sağlanan imkanlar, akademisyenlerin bilimsel seviyesini doğrudan etkileyecektir. Lisansüstü eğitim, üniversite dışındakiler için de hayat boyu gerekli olacak bilgileri içermektedir. Üniversitelerin akademik seviyeleri, Enstitülerin kapasitesi ve bilimsel faaliyetleri ile ölçülür. Bu bilinçle arttırılacak lisansüstü programlarımız ve kontenjanları ile yöresel, ulusal ve uluslararası sahalarda yoğun bir şekilde bilimsel araştırmalar yapılacaktır. Ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin arttırılmasında ileri araştırma projeleri, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, bilim ve teknolojiye ayrılan kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilmesine yönelik geliştirilecek projeler ile üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde öncü olmaları göz önüne alınarak üniversite-kamu-özel kesim ortak AR-GE faaliyetleri sürdürülerek uygulamaya yönelik projeler ve yerel-bölgesel-ulusal-uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarımızı sürdürerek; sorunlara somut çözüm önerileri sunup, uygulamaya konmasını ve üniversitemizin bilim üretme fonksiyonunu sağlayacak faaliyetlerimizi sürdürmektir. 
 
VİZYON:
Beş yıl içinde bilimsel teknolojiyi öğretim sürecine katmış, bilimsel duruşu kültüre dönüştürmüş, uluslararası bütünleşmesini sağlamış, tanınır bir enstitü olmaktır. Hedefimiz, halen Yüksek lisans yapılan programlara ilave olarak programlarımızın tamamında yüksek lisans ve doktora programları açarak öğrenci sayımızı önümüzdeki beş yıl içinde arttırmaktır. ​

DUYURULAR


TÜM DUYURULAR