ARA
LANGUAGE

GENEL BİLGİ

Enstitü Müdürlüğümüz, Bingöl Üniversitesine bağlı olarak 03.07.2011 tarih ve 27983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/2018 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup şu anda Zaza Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı  ve Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı alanlarında hizmet vermektedir.  Enstitümüz 2012 yılından itibaren eğitim öğretime başlamıştır.

MİSYONUMUZ
Milli ve evrensel değerleri özümsemiş, demokratik ve etik değerlere saygılı, bilimsel yaklaşımı benimseyen, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen, ülke ve bölge sorunlarını tanımlayabilen ve bunlara çözüm üretebilen, Ulusal ve Uluslararası düzeyde araştırma yapabilme yeterliğine sahip lisansüstü düzeyde eğitimciler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ
Ulusal ve Uluslararası standartlara sahip, eğitim bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim için Bölgemizde en çok talep gören diller noktasında, Uluslararası düzeyde aranan üstün niteliklere sahip eğitimciler ve akademisyenler yetiştiren, Ulusal ve Uluslararası alanda eğitim, kültür, politika ve yaklaşımları etkileyecek üst düzey araştırmaları destekleyen bir kurum olmaktır.

DUYURULAR

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Sonuçları

Tıklayınız.


TÜM DUYURULAR

DOSYALAR

DOSYA ADI DOSYA TİPİ
Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İzin Belgesi
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi
Tez Konusu Önerme Formu
Tez Jürisi Öneri Formu
Proje Jürisi Öneri Formu
Proje Değerlendirme ve Sınav Jürisi
Seminer Tutanağı
Uzmanlık Alan Dersi Formu
Form01a
Danışman Tez Teslim Süreci Başlatma Dilekçesi
Danışman Proje Teslim Süreci Başlatma Dilekçesi
Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi
Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi
Tez Depğerlendirme ve Sınav Jürisi
Tez Depğerlendirme ve Sınav Jürisi
Tez Çalışması İntihal Raporu Beyanı
Akademik Personel Yıllık İzin Formu
İdari Personel Yıllık İzin Formu
Akademik Personel Görev Formu ( Yolluksuz )
Akademik Personel Sicil Belgesi
Akademik Personel Görev Formu ( Yolluklu )
Çalışma Belgesi
Mal Bildirimi Formu
Tez Hazırlama Yönergesi
Taşınır İstek Formu
Doktora Tez Konusu Önerme Formu
Doktora Başvuru Dilekçesi
Doktora Tez Savunma Jurisi Önerme Formu
Doktora Tez Savunma Sınavı
Doktora Tez Savunma Tutanağı Ortak Raporu
Doktora Yeterlilik Basvuru Formu
Doktora Yeterlilik Juri Öneri Formu
Doktora Yeterlilik Sınav Tutanağı
Doktora Yeterlilik Sozlu Sınav Soru-Cevap Formu
Doktora Tez İzleme Toplanti Tutanagi
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU FORMU
Tez Kabul Onay Kabul
Seminer Değerlendirme Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Seminer Değerlendirme Formu
Seminer Katılımcı Listesi Formu
Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu
Tez Hazırlama Yönelgesi
Doktora Tez Öneri Toplantı Tutanağı
Enstitü Şeması
Görev Dağılımları